Volumometrická kostní denzitometrie poprvé v ČR

V roce 2007 jsme zahájili jako první v ČR měření kostní denzity periferním kvantitativním CT denzitometrem. Přístroj měří obsah minerálů v objemu a nikoliv v ploše kostní tkáně. Spolehlivě odliší skutečnou osteoporózu od falešně patologických nálezů z metody  DEXA, a to zejména u dětí a u jiných pacientů, kteří mají gracilní skelet. Díky tomu pomáhá racionálně indikovat léčbu osteoporózy u skutečně rizikových pacientů.