Funkční vyšetření plic u nejmenších dětí

Běžná spirometrie vyžaduje spolupráci pacienta. Nelze ji využít u malých a nespolupracujících dětí. V roce 2007 jsme v laboratoři plicních funkcí Pediatrické kliniky uvedli do provozu unikátní sestavu celotělové pletysmografie, která umožňuje přesné a objektivní vyšetření odporů dýchacích cest, průtoku vzduchu i základních plicních objemů od novorozeneckého věku do doby, kdy dítě začíná spolupracovat při běžných metodách. Jedná se o první sestavu tohoto druhu v ČR.