Citrátová regionální antikoagulace: Odstranění rizika krvácení u pacientů vyžadujících eliminační léčbu

Na rozdíl od dřívější heparinové antikoagulace, umožňuje regionální citrátová antikoagulace zavedená v roce 2008 mnohem bezpečnější léčbu urgentních stavů u dětí, které potřebují eliminační léčbu – při sepsi, pooperačních stavech, u hematoonkologicky nemocných, při dlouhodobé antikoagulaci (CVVH), při selhání jater (systém Prométheus) či u heparinem indukované trombopenie.