CD ROM Kompendium pediatrické auxologie 2005

Komplexní auxologický znalostní systém (odborný hypertext a software Růst 2002). CD ROM je zdarma distribuován všem pediatrům v ČR. Cílem je zvýšení kvality diagnostiky a kontroly terapie všech stavů spojených s alterací růstu. Autoři: doc. RNDr. H. Krásničanová, CSc., MUDr. P. Lesný