Mezinárodní projekt Celiakie u dětí s diabetes mellitus 1. typu

as. MUDr. Z. Šumník, Ph.D., a as. MUDr. O. Cinek, Ph.D., od roku 2004 koordinují multicentrickou mezinárodní studii zkoumající faktory vzniku celiakie u diabetických dětí a vliv celiakie na průběh diabetu. Studie probíhá ve 13 centrech 9 evropských zemí (A, CZ, D, H, NL, P, PL, SK, SLO).