Pelikánoviny 3/2023

Logo

pelikánovin(k)y

březen 2023

Vážené zaměstnankyně a zaměstnanci, vážené studentky a studenti, milí přátelé,

žhavým tématem posledních dní se na univerzitní půdě staly mzdy akademických pracovníků, respektive jejich rozdílná úroveň mezi jednotlivými fakultami. Celé to nastartovala nespokojenost fakult s filozofickým zaměřením a veřejně prezentované srovnání výše mezd asistentů, docentů a profesorů mezi jednotlivými fakultami Univerzity Karlovy. Materiál sice neobsahuje řadu informací potřebných k analýze a interpretaci, přesto si asi každý umí představit jeho třaskavý potenciál. Nikoliv překvapivě inicioval výzvy vycházející z některých fakult, které požadují okamžitou změnu principů pro přerozdělování prostředků v rámci univerzity. Dle mého soudu by měl spíše vést k pečlivé analýze hospodaření jednotlivých fakult. Případným změnám principů rozdělování na úrovni univerzity musí předcházet modelace dopadů a velmi pečlivá úvaha o všech potenciálních důsledcích. Z jednání jsem měl pocit, že toto stanovisko preferuje i vedení univerzity, jehož racionální přístup oceňuji. Na celé věci je pozitivní skutečnost, že se 2. lékařská fakulta v žebříčku dostala na první místo. Nic to ale samozřejmě nesnižuje na potřebě uvážlivého hospodaření již od úrovně jednotlivých pracovišť, respektive na nutnosti optimalizovat do budoucna výši neinstitucionálních příjmů fakulty.

Tento text píši v předvečer ročního výročí zahájení ruské válečné agrese proti Ukrajině. I když ve svém věku vím, že svět není černobílý, nedokážu ani po roce pochopit smysl a rozměr brutality, které jsme vzdálenými svědky, natož se s ní smířit. Je dobře, že má většina naší společnosti jasno v tom, kdo je iniciátorem hrůz, a že nepodléhá nějakým relativizujícím úvahám. Na všem ale lze nalézt něco pozitivního. Je pro mne a asi i pro většinu z vás obrovským překvapením, s jakou energií a efektivitou se Ukrajinci dokáží bránit a jak jednotná je západnější část Evropy ve svém přístupu a ochotě pomoci. Věřím, že je to dobrý příslib do budoucna.

Přeji vám všem mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Podpis děkana 2. lékařské

děkan 2. lékařské

Děkana a pelikán

Co se stalo
nejvýznamnějšího

 

I kurz akutní torakotomie přispěl k záchraně ženy z Novodvorské

I kurz akutní torakotomie přispěl k záchraně ženy z Novodvorské

Kurz akutní torakotomie, pořádaný na Ústavu anatomie 2. LF UK, minulý rok přispěl k záchraně ženy, která byla napadena na pražské Novodvorské ulici.

 

Multifunkční budova 2. lékařské fakulty: V areálu nemocnice vzniká nové centrum pro studium i vědu

Multifunkční budova 2. lékařské fakulty: V areálu nemocnice vzniká nové centrum pro studium i vědu

Vědecký výzkum, moderní posluchárny a simulační medicína… nová multifunkční budova dostává jasné obrysy. Co se chystá, popisuje v rozhovoru prof. Pavel Kolář, proděkan pro rozvoj a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

 

Nenechte si ujít!

Chystané akce

Degustace marketingové komunikace

Degustace marketingové komunikace

Seminář zaměřený na public relations, psaní textů, vedení sociálních sítí a krizovou komunikaci.

středa 8. března 2023

15.00—16.45

Kinosál FN Motol (budova ředitelství, 2. patro)

Všichni zaměstnanci a studenti jsou srdečně zváni.

 

Den se sonografií hybného systému

Den se sonografií hybného systému

sobota 18. března 2023 (přesunuto z 21. ledna)

9.00—17.00

Ústav anatomie 2. LF UK (Plzeňská 311)

registrace

 

Ples 2. lékařské fakulty 2023

Ples 2. lékařské fakulty 2023

sobota 18. března 2023

Národní dům na Vinohradech

vstupenky přes GoOut

Poznamenejte si do diáře!

 

 

1 490 studujících v českém jazyce

267 zahraničních studentů

362 doktorandek a doktorandů

113 studentů univerzity třetího věku

 

Studenti a pracoviště

Váš prostor

Hlas studentů: Ples fakulty a volby koordinátorů IFMSA

Hlas studentů: Ples fakulty a volby koordinátorů IFMSA

Studentky Barbora DžerengováNikola Zálešáková zvou na březnové akce nejen pro studenty.