Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:
 
Komplexní tyreoidální diagnostika a léčba, diagnostika a léčba diferencovaného a medulárního karcinomu štítné žlázy. Diagnostická nukleární medicína, počítačové zpracování dat, dozimetrické aspekty v léčbě nemocí štítné žlázy pomocí 131I, endokrinní orbitopatie, sonografická tyreoidální diagnostika. Výuková základna pro pregraduální i doktorskou přípravu v endokrinologii a nukleární medicíně.