Úspěchy

Dr. Jan Burkert obdržel první cenu za nejlepší poster na 26. kongresu European Association of Tissue Banks

Dr. Jan Burkert získal první cenu za nejlepší poster na 26. kongresu European Association of Tissue Banks (EATB), konaném 18.–20. října 2019 v Trevisu v Itálii.

Název sdělení: Two decontamination solutions for human amnion – Comparison of microbiological efficiency and the cell viability.

Jan Burkert (1) – Ingrida Smeringaiova (2) – Peter Trosan (2) – Jan Bednar (2) – Otakar Nyc (3) – Katerina Jirsova (1)

Department of Transplantation and Tissue Bank, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic (1) – Laboratory of the Biology and Pathology of the Eye, Institute of Inherited Metabolic Disorders, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic (2) – Department of Medical Microbiology, Second Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic (3)

Ocenění za nejlepší moderovaný poster na EuroGuch 2018

MUDr. P. Antová, doc. V. Rohn a prof. V. Chaloupecký získali ocenění za nejlepší moderovaný poster Long Term Outcome of Atrial Correction for Transposition of the Great Arteries in the Czech Republic na evropském kongresu vrozených srdečních vad v dospělosti EuroGuch 2018 v Münsteru v Německu.

Organizace odborné akce

11. 6. 2009 – organizace odborného semináře „Revaskularizace myokardu bez použití mimotělního oběhu“ s přímým přenosem z našich operačních sálů. Hostem byl nejuznávanější světový odborník na tuto problematiku, exprezident European Association of Cardio-thoracic Surgery, prof. Sergeant z Belgie, který se aktivně účastnil operačního programu, přednášel a vedl diskusi.

Mediální aktivity

2009 – doc. MUDr. M. Šetina, CSc. Hlavní host v pořadu Sama doma na ČT 1 – téma „Endoskopické operace srdce“.

East European Heart Valve Postgraduate Course

www.eatb.cz/eehvpc2007/organizers.aspx
Ve dnech 26.–27. 9. 2007 proběhl v Českých Budějovicích kurs chlopenní chirurgie organizovaný lektory UK 2. LF MUDr. Jaroslavem Špatenkou, CSc., a MUDr. Alešem Mokráčkem, Ph.D. Kurzu se též aktivně účastnili doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., přednosta Kardiochirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol, a MUDr. Jan Burkert, školský zástupce Kardiochirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol. Ředitelem kurzu byl nejslavnější žijící kardiochirurg Sir Magdi Yacoub (London, UK), patronaci převzala SHVD (Society for Heart Valve Disease) a EATB (Evropean Association of Tissue Banks).

Předvánoční sympozium České transplantační společnosti

Ve FN Motol bylo provedeno již více než 100 transplantací plic a přes 200 transplantací ledvin u dětí. Kromě toho oslavil 25. výročí program transplantace srdečních chlopní ve FN Motol. U příležitosti těchto významných milníků se konalo dne 14. 12. 2007 Předvánoční sympozium České transplantační společnosti. Hlavním organizátorem akce byl MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., lektor 2. LF UK. Patronaci nad akcí převzal prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze.

www.eatb.cz/pscts2007/