Výuka

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
6. ročník
  Chirurgie II
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech


VI. ročník – (výukový cyklus jednoho kroužku = 15 dnů)
Přítomnost studentů na pracovišti: 7.00–13.00 hodin (event. i o hodinu déle).
Schéma výukového cyklu:

7.00–8.00 práce u lůžka s lékařem příslušného oddělení
8.15 –10.00 přítomnost na operačním sále, na poliklinice, event. na kardiochirurgickém centru
10.30–13.00 semináře k jednotlivým tématickým celkům (NPB zánětlivé, ileózní a úrazové, hrudní chirurgie, onkochirurgie, chirurgie jater a portální hypertenze, dětská urologie, proktologie, neonatální chirurgie a kolemoperační péče, kardiochirurgie)

Na praktické výuce se v současné době podílejí všichni zdravotničtí lékaři kliniky.
V doktorské výuce je klinika Subkatedrou dětské chirurgie IPVZ. Podílí se na doktorské výchově všech dětských chirurgů. Přednosta kliniky je předsedou zkušební komise pro obor dětské chirurgie.

Vytvořeno: 16. 4. 2019 / Upraveno: 19. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor