Úspěchy

Miniinvazivní přístup SILS u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

střevní resekce bez nutnosti rozsáhlé laparotomie

V roce 2020 jsme zavedli miniinvazivní přístup SILS pro provedení ileocékální resekce u dětských pacientů s Crohnovou chorobou. Metoda SILS (single incision laparoscopic surgery) spočívá ve využití jediného minimálního vstupu do dutiny břišní, kdy se přes jeden modifikovaný port aplikují všechny operační nástroje. V roce 2020 jsme jako první v republice tímto přístupem odoperovali devět dětských pacientů s dobrými výsledky. SILS přístup je šetrný, méně bolestivý, s menším rizikem rozvoje nitrobřišních srůstů, s rychlejší rekonvalescencí a lepším kosmetickým výsledkem – viz obr. (střevní resekce bez nutnosti rozsáhlé laparotomie).

Prevence selhání ledvin: e-learningový kurz Čistá intermitentní katetrizace u dětíBalonkové klyzma u dětí

Katatrizace přes břišní stěnu

Vytvořili jsme a zpřístupnili edukační videa pro rodiče a děti Čistá intermitentní katetrizace u dětíBalonkové klyzma u dětí. Videa vznikla ve spolupráci s firmou Braun, která projekt financuje, a dětsko-urologickým týmem Urologické kliniky VFN. Videa mohou významně přispět ke kvalitě péče a prevenci selhání ledvin u dětí se závažnou poruchou močového měchýře.

Video: Katetrizace přes stěnu břišní – dívka

 

Simulační praktická výuka chirurgie

Laparoskopický trenažér – simulační praktická výuka chirurgie

„Naším cílem je, aby každý medik před dokončením studia uměl zašít ránu.“ V zimním i letním semestru 2020/2021 jsme pro studenty 6. ročníku Všeobecného lékařství na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FNM otevřeli kurz laparoskopie a chirurgického šití. V určitém termínu se kurzu účastnilo maximálně deset studentů a každý si na umělé kůži nebo prasečích nožičkách osvojil několik typů stehů a vyzkoušel si na trenažérech své laparoskopické dovednosti. Praktickým kurzem, který probíhal v souladu s pandemickými opatřeními proti onemocnění covid-19, prošli všichni studenti 6. ročníku.

Mezinárodní live surgery kurz Proximální hypospadie s prof. Cuckowem

Pod vedením školitele profesora Cuskowa z Great Ormond Street Hospital proběhl na Klinice dětské chirurgie v lednu 2020 mezinárodní kurz chirurgického řešení proximální hypospadie. Kurz byl zaměřen na řešení nejtěžších forem hypospadie. Pro účastníky z Česka, Slovenska, Norska, Rakouska, Portugalska a Velké Británie byl mimo přímé účasti na sálech zajištěn také komentovaný on-line přenos.

První operace gastroschízy v ČR s použitím silikonového sila

Doktorandka MUDr. B. Frýbová zavedla v roce 2017 do spektra chirurgických výkonů plastiku břišní stěny u novorozenců s gastroschízou s pomocí silikonového sila. Při výrazném nepoměru mezi velikostí dutiny břišní a herniovanými střevy je vysoké riziko břišního kompartment syndromu, který je nejčastější příčinou úmrtí pacientů s gastroschízou. Preformované silikonové silo se používá k postupnému uzávěru dutiny břišní, je prevencí pro vznik břišního kompartmentu a výsledná plastika břišní stěny má při zachování pupeční jizvy lepší kosmetický výsledek. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé.

Evropská akreditace UEMS pro specializační výcvik v dětské chirurgii

Evropská akreditace UEMS pro dětskou chirurgii

Klinika dětské chirurgie získala akreditaci pro specializační vzdělávací program v dětské chirurgii od Evropské rady dětské chirurgie UEMS. Klinika dětské chirurgie má tento evropský certifikát kvality vzdělávání jako jediné pracoviště dětské chirurgie v České republice.  

Nová metoda léčby pilonidálního sinu: PEPSIT

Nález před operací se zavedeným endoskopem, endoskopický obraz sinu, stav po zhojení

Doktorand dr. V. Dotlačil zavedl v roce 2019 do spektra dětsko-chirurgických výkonů novou metodu léčby pilonidálního sinu. PEPSiT (pediatric endoscopic pilonidal sinus treatment) je novou metodou miniinvazivní endochirurgické léčby symptomatického pilonidálního sinu u dětí a adolescentů. Výkon je dobře snášen: jednodenní hospitalizace, rychlý návrat do běžného života, nízká bolestivost a spotřeba analgetik. Klinika dětské chirurgie je jediným pracovištěm v ČR, které tento typ výkonu provádí.

Zahájen program robotické pyeloplastiky u dětí

Klinika dětské chirurgie ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF a FN Motol prof. Babjuka zahájila program robotické miniinvazivní chirurgie u dětí. V roce 2019 bylo s využitím robotického systému Da Vinci odoperováno prvních devět dětí s vrozenou hydronefrozou.

Prof. R. Škába hlavním editorem monografie Dětská proktologie pro praxi

Kniha Dětská proktologie pro praxi.

Hlavní editor, prof. R. Škába, je ve světě respektovaným dětským chirurgem se specializací na dětskou proktologii a ve své knize Dětská proktologie pro praxi předává osobní zkušenosti z více než čtyřiceti let klinické praxe v dětské chirurgii a v dětské proktologii. Prof. Škába navíc k autorství na knize přizval přední specialisty z dalších lékařských oborů, a vznikla tak ucelená publikace o dětské proktologii, která sdružuje informace z různých úhlů pohledu. Vydalo nakladatelství Mladá fronta, a. s., v roce 2019.

Mezinárodní live surgery kurz chirurgického řešení močové inkontinence 2019

Mezinárodní worshop chirurgického řešení močové inkontinence u dětí

Pod vedením školitele prof. Henri Lottmana z Hopital Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris, proběhl v roce 2019 na Klinice dětské chirurgie mezinárodní workshop chirurgického řešení močové inkontinence. Kurz byl zaměřen na řešení inkontinence u dětí s vrozenými vadami močových cest. Pro účastníky z České republiky, Slovenska, Rakouska, Anglie, Portugalska a Francie byl kromě přímé účasti na sálech zajištěn také komentovaný online přenos.

Kurs rekonstrukčních operací v dětské urologii 2018

Pod vedením školitele profesora Imrana Mushtaqa z Great Ormond Street z Londýna proběhly na Klinice dětské chirurgie  dva workshopy rekonstrukčních operací vrozených vad s mezinárodní účastí (únor, listopad). Kursy byly zaměřeny na operace dětí s exstrofií močového měchýře a s exstrofií kloaky.

Mezinárodní kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii

Ve dnech 12.–13. ledna 2017 uspořádala Klinika dětské chirurgie mezinárodní Kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii. Pod vedením Prof. I. Mushtaga z Great Ormond Street, UK, si čeští a slovenští dětští urologové přímo na operačním sále osvojovali techniku augmentace močového měchýře s apendikovesikostomií podle Mitrofanova, plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho a operace proximálních hypospadií. Zmíněné operační techniky jsou určené ke zlepšení kvality života u dětí s nejzávažnějšími vrozenými vadami močových cest.

První thorakoskopická operace plicní sekvestrace u dítěte v ČR

V roce 2017 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou resekci plicní sekvestrace u dítěte. Miniinvazivní operace plic jsou prevencí pro vznik skleletálních deformit a jsou významným přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé u 5letého dítěte.

První thorakoskopická anastomóza jícnu u kojence v ČR 2018

Thorakoskopická anastomóza jícnu u kojence

V roce 2018 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou anastomózu jícnu u atrézie jícnu bez píštěle. Tento typ vrozené vady charakterizuje velká vzdálenost atretických pahýlů jícnu, úspěšné obnovení průchodnosti jícnu vyžaduje opakované operace s postupným prodlužováním jícnu. Miniinvazivní technika operace jícnu snižuje operační zátěž, je prevencí pro vznik skleletálních deformit a přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V ČR byla tato technika použita poprvé u dvouměsíčního kojence.

Miniinvazivní operace tříselné kýly u dětí technikou PIRS 2018

Při operaci se provede laparoskopická revize obou třísel kamerou a při nálezu tříselné kýly se vak tříselné kýly podváže perkutánně zavedeným stehem v oblasti vnitřního ústí tříselného kanálu.

Laparoskopická plastika tříselné kýly u dětí metodou PIRS (Pierced Inner Ring Suturing – podvaz vnitřního anulu kýlního vaku) byla na KDCH zavedena nově v roce 2018. Při operaci se provede laparoskopická revize obou třísel kamerou a při nálezu tříselné kýly se vak tříselné kýly podváže perkutánně zavedeným stehem v oblasti vnitřního ústí tříselného kanálu.

Dr. Jan Trachta získal 1. cenu na kongresu EUPSA

MUDr. Jan Trachta získal 1. cenu  na kongresu EUPSA

Mezinárodní ocenění 2018: MUDr. Jan Trachta získal 1. cenu za přednášku: Chronic Urinary Retentio due to Fowler’s Syndrome v kazuistické sekci na 19th European Congress of Paediatric Surgery v Paříži ve Francii.  Kongres pořádaný v červnu 2018 organizací EUPSA (European Paediatric Surgeons´ Association) patří mezi nejprestižnější mezinárodní akce v dětské chirurgii s účastí více než tisíce dětských chirurgů.

Spolupráce KDCH a nemocnice Awassa UH Etiopie v roce 2018

Pod vedením dětského chirurga a urologa MUDr. Jan Trachty proběhl v Etiopii cyklus teoretického školení ve vybraných tématech dětské urologie a praktický výcvik v ambulantním vyšetřování, operování a pooperační péči u dětských pacientů.

Spolupořádání 23rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Club

Klinika dětské chirurgie a Česká pediatricko-chirurgická společnosti ČLS JEP pořádaly ve dnech 11.–13. 6. 2016 v Praze setkání Pediatric Colorectal Club – prestižní pracovní setkání dětských chirurgů, kteří se zabývají vrozenými i získanými onemocněními tlustého střeva a konečníku u dětí. Local Organizing Committee tvořili prof. Škába a dr. Poš. Pražského setkání se zúčastnilo 138 účastníků z 34 zemí světa.

První provedení plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho v Česku

V roce 2016 provedl urologický tým kliniky dvě v Česku první operace hrdla měchýře a genitálu dle Kellyho u dvanáctiletého chlapce a šestileté dívky. U dětí s těžkými vrozenými vadami jako extrofie močového měchýře nebo kloaky je tato nová operace jedinou nadějí na dosažení kontinence moči a mikce vlastní močovou trubicí, u chlapců jako jediná operace může v dospělosti umožnit pohlavní styk. Technicky extrémně náročná operace se v Evropě dosud prováděla pouze v Londýně, v Nantes.

Klinika spolupracuje s nemocnicí Takeo v Kambodži, založila v ní výukový program

V roce 2016 na žádost České rozvojové agentury při Ministerstvu zahraničí ČR zahájil dětský chirurg a urolog MUDr. Jan Trachta výukový program lékařů v nemocnici Takeo v Kambodži. Kambodžské zdravotnictví nemá kapacitu odoperovat velké množství vrozených urologických vad, hypospadií a epispadií. MUDr. J. Trachta v průběhu dvou výjezdů vedl školení místního personálu a odoperoval 20 místních dětí s těžkými formami hypospadie a epispadie, včetně plastik hrdla měchýře pro kontinuální inkontinenci. V roce 2017 program pokračoval opakovaným výjezdem s operací 8 dětí a školením další skupiny místního personálu.

Břišní katastrofy a syndrom krátkého střeva u dětí (prof. Škába) – kapitola v knize: Koloproktologie, vybrané kapitoly (hlavního autora prof. Hocha)

Břišní katastrofy jsou patologické stavy v dutině břišní, které přímo ohrožují život dětského pacienta nebo zanechávají trvalé závažné následky. Zpravidla jsou spojeny s nevratnou, závažnou ztrátou střeva a následnou dlouhodobou parenterální výživou v rámci syndromu krátkého střeva (SBS). Publikace – Mladá fronta, a. s., 2016, strany 65–77, ISBN 978-80-204-4179-9.

Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum

Ve světovém časopisu Pediatric Surgery International jsme v roce 2014 publikovali článek Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum. Dle prof. Nusse, autora miniinvazivní operace vpáčeného hrudníku, se jedná o jednu z nejlepších inovací jeho metody (dle sdělení autora). Rygl M, Vyhnánek M, Kučera A, Mixa V, Kynčl M, Šnajdauf J Pediatr Surg Int. 2014, 30: 113–117 ISSN 0179-0358.

FOKER technique for treatment of children with long gap esophageal atresia

Mezinárodní spolupráce čtyř pracovišť dětské chirurgie (Gdaňsk, Barcelona, Lipsko a Motol). Výsledky byly prezentovány pracovníky kliniky na 16th European Congress of Paediatric Surgery, Lublaň, Slovinsko, 17.–20. 6. 2015.

Esophageal perforation in children: analysis over a 20-year period

Lékaři B. Frýbová, doc. M. Rygl, M. Vyhnánek a prof. J. Šnajdauf přednesli na 16th European Congress of Paediatric Surgery odbornou přednášku o svých dlouholetých zkušenostech s touto problematikou, Lublaň, Slovinsko, 17.–20. 6. 2015.

Současné možnosti chirurgie, kapitola v monografii Chirurgická onkologie

V roce 2014 byla napsána kapitola z dětské chirurgie do monografie a celostátní učebnice Chirurgická onkologie, hlavního autora prof. Kršky: Šnajdauf J., Rygl M. Současné možnosti chirurgie v komplexní léčbě nádorů hrudníku, břicha a retroperitonea u dětí. s. 809–835 Kapitola v knize: Chirurgická onkologie Krška Z. a kol. Nakladatelství Grada Publishing, a. s., 2014, 904 stran ISBN 978-80-247-4284-7.

Kapitola v knize: Detská chirurgia – Střevní malrotace

V roce 2014 vyšla první slovenská učebnice dětské chirurgie – monografie Detská chirurgia, do které jsme přispěli kapitolou: Škába R. Střevní malrotace. s. 325–328 Kapitola v knize: Detská chirurgia (1. vydanie) Horn František (Editor) Nakladatelství SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2014, 568 stran ISBN 978-80-89607-24-2.

Poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience

Na 15th European Congress of Paediatric Surgery, konaném 18.–21. června 2014 v irském Dublinu, MUDr. Barbora Frýbová prezentovala poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience. Jedná se o největší publikovanou sestavu primárních nádorů plicních u dětí v Evropě (Frýbová B, Šnajdauf J, Rygl M, Vyhnánek M, Mixa V, Kodetová D, Čepelová M, Kynčl M, Mlynářová E).

Total urogenital sinus mobilization

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., provedl v roce 2012 v České republice prvně operaci kloakální malformace technikou Total urogenital sinus mobilization.

Hepatopankreatobiliární chirurgie

Autoři: Skalický T., Třeška V., Šnajdauf J. et al. Maxdorf 2011. V rozsáhlé monografii publikoval prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., a doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., ucelené kapitoly věnované vrozeným vadám, onemocněním a poraněním jater, žlučových cest a slinivky břišní u dětí.

Aesculap prize

8.–10. září 2011 proběhl ve Štýrském Hradci 24. ročník International Symposium on Paediatric Surgical Research. Součástí sympozia bylo udělení Aesculapovy ceny mladým dětským chirurgům za tři nejlepší sdělení. Z celkového počtu 83 přednášek získala druhé místo MUDr. Lucie Kavalcová, doktorandka v oboru experimentální chirurgie, za prezentaci problematiky skríningu možného výskytu medulárního karcinomu štítné žlázy u pacientů s Hirschsprungovou chorobou. Tomuto tématu se věnuje proktologická skupina Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK pod vedením prof. Richarda Škáby od roku 2003. Práce byla následně publikována v časopise Pediatric Surgery International.

Long – gap esophageal atresia: to wait or to elongate – Šnajdauf J, Rygl M

Přednáškou prezentovaný poster o prodlužování jícnu při atrézii zevní metodou pomocí nitě našité na extrémně vzdálené pahýly jícnu a vyvedené mimo dutinu hrudní. Prezentováno 5 pacientů, kde po 2 měsících elongace byla možná anastomóza jícnu a bylo možné tyto děti uchránit od náhrady jícnu žaludkem. Presentovaná sestava je t.č. největší v Evropě. Předneseno na 12. Evropském sjezdu dětských chirurgů v Barceloně, 15.–18. 6. 2011.

Minimally invasive surgery in newborns and infants: State of the art

14. 4. 2010 proběhl na 2. lékařské fakultě mezinárodní workshop věnovaný miniinvazivní chirurgii v dětském věku, vedený profesorem dětské chirurgie v Hannoveru a vedoucím redaktorem European Journal of Pediatric Surgery Bennem Urem.

První publikace ve světě

Poprvé ve světě byla publikována z Motola chirurgická technika resekce hlavy pankreatu. Šnajdauf J, Rygl M, Petrů O, Kalousová J, Kuklová P, Mixa V, Keil R, Hříbal Z: Duodenum – sparing technique of head resection in solid pseudopapillary tumor of the pankreas in children. Eur J Pediatr Surg 2009; 19; 354–357

Nová metoda prodlužování jícnu

V roce 2009 byla úspěšně zavedena nová metoda zevního prodlužování nevyvinutého jícnu. V minulosti tyto děti musely podstoupit náročnou náhradu jícnu celým žaludkem.

Jako jediní v republice operujeme metodou MIRPE

V roce 2004 jsme zavedli v hrudní chirurgii novou metodu v ČR pro korekci vpáčeného hrudníku. Jedná se o miniinvazivní metodu (MIRPE Mininally Invasive Technique for the Correction of Pectus excavatum). Dosud (2009) bylo provedeno 113 operací. Tuto metodu v ČR zatím používáme pouze v Motole. (foto)

Duet Encompass

Přístroj, kterým od roku 2008 provádíme urodynamické vyšetření pacientů. Vyšetření nám pomáhá odhalit nesprávnou funkci dolních močových cest, a stanovit tak správnou a účinnou léčbu, včetně indikace pacientů k operačnímu řešení.

Kapitoly v knihách

Šnajdauf J, Škába R: Pediatrická chirurgie. Učebnice „Základy speciální chirurgie“ Pavel Pafko et al. ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum), 2008

52nd Czech and Slovak Congress of Pediatric Surgery (with international participation)

Ve dnech 26.–26. 4. 2006 organizovala Klinika dětské chirurgie 52. kongres českých a slovenských dětských chirurgů s mezinárodní účastí. Prezidentem kongresu byl prof. Škába, předsedou vědeckého výboru prof. Šnajdauf a předsedou organizačního výboru as. Rygl.

Akreditace Evropské unie pro Dětskou chirurgii

Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol získala 13. 5. 2006 akreditaci pro doktorskou výuku dětské chirurgie. Akreditaci uděluje Evropský výbor dětské chirurgie při UEMS (Evropská komise lékařských specialistů). Tuto akreditaci získalo naše pracoviště jako jedno z prvních klinických pracovišť v ČR.

MUDr. Alena Kokešová a MUDr. Michal Rygl získali v roce 2007 titul Ph.D.  

Kniha – učebnice:

J. Šnajdauf, R. Škába, a kol.: Dětská chirurgie.
Nakladatelství Galén (ISBN 80-7262-329-X) a Karolinum (ISBN 80-246-1084-1), 2005

Vysokofrekvenční ventilace novorozenců a kojenců + NO

Tzv. nekonvenční metoda ventilační podpory při těžkém respiračním selhání – metoda zavedená v roce 2005.

Dětská traumatologie

J. Šnajdauf, K. Cvachovec, T. Trč, a kol.: Dětská traumatologie – celostátní učebnice dětské traumatologe. První česká publikace dětské traumatologie, která se zabývá dětskými úrazy všech orgánů. Dotisk vyšel v r. 2004, první výtisk v r. 2002. Galen.