Jiné úspěchy

Miniinvazivní operace tříselné kýly u dětí technikou PIRS 2018

Při operaci se provede laparoskopická revize obou třísel kamerou a při nálezu tříselné kýly se vak tříselné kýly podváže perkutánně zavedeným stehem v oblasti vnitřního ústí tříselného kanálu.

Laparoskopická plastika tříselné kýly u dětí metodou PIRS (Pierced Inner Ring Suturing – podvaz vnitřního anulu kýlního vaku) byla na KDCH zavedena nově v roce 2018. Při operaci se provede laparoskopická revize obou třísel kamerou a při nálezu tříselné kýly se vak tříselné kýly podváže perkutánně zavedeným stehem v oblasti vnitřního ústí tříselného kanálu.

Dr. Jan Trachta získal 1. cenu na kongresu EUPSA

MUDr. Jan Trachta získal 1. cenu  na kongresu EUPSA

Mezinárodní ocenění 2018: MUDr. Jan Trachta získal 1. cenu za přednášku: Chronic Urinary Retentio due to Fowler’s Syndrome v kazuistické sekci na 19th European Congress of Paediatric Surgery v Paříži ve Francii.  Kongres pořádaný v červnu 2018 organizací EUPSA (European Paediatric Surgeons´ Association) patří mezi nejprestižnější mezinárodní akce v dětské chirurgii s účastí více než tisíce dětských chirurgů.

Spolupráce KDCH a nemocnice Awassa UH Etiopie v roce 2018

Pod vedením dětského chirurga a urologa MUDr. Jan Trachty proběhl v Etiopii cyklus teoretického školení ve vybraných tématech dětské urologie a praktický výcvik v ambulantním vyšetřování, operování a pooperační péči u dětských pacientů.

Kurs rekonstrukčních operací v dětské urologii 2018

Pod vedením školitele profesora Imrana Mushtaqa z Great Ormond Street z Londýna proběhly na Klinice dětské chirurgie  dva workshopy rekonstrukčních operací vrozených vad s mezinárodní účastí (únor, listopad). Kursy byly zaměřeny na operace dětí s exstrofií močového měchýře a s exstrofií kloaky.

První thorakoskopická anastomóza jícnu u kojence v ČR 2018

Thorakoskopická anastomóza jícnu u kojence

V roce 2018 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou anastomózu jícnu u atrézie jícnu bez píštěle. Tento typ vrozené vady charakterizuje velká vzdálenost atretických pahýlů jícnu, úspěšné obnovení průchodnosti jícnu vyžaduje opakované operace s postupným prodlužováním jícnu. Miniinvazivní technika operace jícnu snižuje operační zátěž, je prevencí pro vznik skleletálních deformit a přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V ČR byla tato technika použita poprvé u dvouměsíčního kojence.

První operace gastroschízy v ČR s použitím silikonového sila

Doktorandka MUDr. B. Frýbová zavedla v roce 2017 do spektra chirurgických výkonů plastiku břišní stěny u novorozenců s gastroschízou s pomocí silikonového sila. Při výrazném nepoměru mezi velikostí dutiny břišní a herniovanými střevy je vysoké riziko břišního kompartment syndromu, který je nejčastější příčinou úmrtí pacientů s gastroschízou. Preformované silikonové silo se používá k postupnému uzávěru dutiny břišní, je prevencí pro vznik břišního kompartmentu a výsledná plastika břišní stěny má při zachování pupeční jizvy lepší kosmetický výsledek. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé.

Mezinárodní kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii

Ve dnech 12.–13. ledna 2017 uspořádala Klinika dětské chirurgie mezinárodní Kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii. Pod vedením Prof. I. Mushtaga z Great Ormond Street, UK, si čeští a slovenští dětští urologové přímo na operačním sále osvojovali techniku augmentace močového měchýře s apendikovesikostomií podle Mitrofanova, plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho a operace proximálních hypospadií. Zmíněné operační techniky jsou určené ke zlepšení kvality života u dětí s nejzávažnějšími vrozenými vadami močových cest.

První thorakoskopická operace plicní sekvestrace u dítěte v ČR

V roce 2017 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou resekci plicní sekvestrace u dítěte. Miniinvazivní operace plic jsou prevencí pro vznik skleletálních deformit a jsou významným přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé u 5letého dítěte.

Spolupořádání 23rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Club

Klinika dětské chirurgie a Česká pediatricko-chirurgická společnosti ČLS JEP pořádaly ve dnech 11.–13. 6. 2016 v Praze setkání Pediatric Colorectal Club – prestižní pracovní setkání dětských chirurgů, kteří se zabývají vrozenými i získanými onemocněními tlustého střeva a konečníku u dětí. Local Organizing Committee tvořili prof. Škába a dr. Poš. Pražského setkání se zúčastnilo 138 účastníků z 34 zemí světa.

První provedení plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho v Česku

V roce 2016 provedl urologický tým kliniky dvě v Česku první operace hrdla měchýře a genitálu dle Kellyho u dvanáctiletého chlapce a šestileté dívky. U dětí s těžkými vrozenými vadami jako extrofie močového měchýře nebo kloaky je tato nová operace jedinou nadějí na dosažení kontinence moči a mikce vlastní močovou trubicí, u chlapců jako jediná operace může v dospělosti umožnit pohlavní styk. Technicky extrémně náročná operace se v Evropě dosud prováděla pouze v Londýně, v Nantes.

Klinika spolupracuje s nemocnicí Takeo v Kambodži, založila v ní výukový program

V roce 2016 na žádost České rozvojové agentury při Ministerstvu zahraničí ČR zahájil dětský chirurg a urolog MUDr. Jan Trachta výukový program lékařů v nemocnici Takeo v Kambodži. Kambodžské zdravotnictví nemá kapacitu odoperovat velké množství vrozených urologických vad, hypospadií a epispadií. MUDr. J. Trachta v průběhu dvou výjezdů vedl školení místního personálu a odoperoval 20 místních dětí s těžkými formami hypospadie a epispadie, včetně plastik hrdla měchýře pro kontinuální inkontinenci. V roce 2017 program pokračoval opakovaným výjezdem s operací 8 dětí a školením další skupiny místního personálu.

Břišní katastrofy a syndrom krátkého střeva u dětí (prof. Škába) – kapitola v knize: Koloproktologie, vybrané kapitoly (hlavního autora prof. Hocha)

Břišní katastrofy jsou patologické stavy v dutině břišní, které přímo ohrožují život dětského pacienta nebo zanechávají trvalé závažné následky. Zpravidla jsou spojeny s nevratnou, závažnou ztrátou střeva a následnou dlouhodobou parenterální výživou v rámci syndromu krátkého střeva (SBS). Publikace – Mladá fronta, a. s., 2016, strany 65–77, ISBN 978-80-204-4179-9.

Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum

Ve světovém časopisu Pediatric Surgery International jsme v roce 2014 publikovali článek Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum. Dle prof. Nusse, autora miniinvazivní operace vpáčeného hrudníku, se jedná o jednu z nejlepších inovací jeho metody (dle sdělení autora). Rygl M, Vyhnánek M, Kučera A, Mixa V, Kynčl M, Šnajdauf J Pediatr Surg Int. 2014, 30: 113–117 ISSN 0179-0358.

FOKER technique for treatment of children with long gap esophageal atresia

Mezinárodní spolupráce čtyř pracovišť dětské chirurgie (Gdaňsk, Barcelona, Lipsko a Motol). Výsledky byly prezentovány pracovníky kliniky na 16th European Congress of Paediatric Surgery, Lublaň, Slovinsko, 17.–20. 6. 2015.

Esophageal perforation in children: analysis over a 20-year period

Lékaři B. Frýbová, doc. M. Rygl, M. Vyhnánek a prof. J. Šnajdauf přednesli na 16th European Congress of Paediatric Surgery odbornou přednášku o svých dlouholetých zkušenostech s touto problematikou, Lublaň, Slovinsko, 17.–20. 6. 2015.

Současné možnosti chirurgie, kapitola v monografii Chirurgická onkologie

V roce 2014 byla napsána kapitola z dětské chirurgie do monografie a celostátní učebnice Chirurgická onkologie, hlavního autora prof. Kršky: Šnajdauf J., Rygl M. Současné možnosti chirurgie v komplexní léčbě nádorů hrudníku, břicha a retroperitonea u dětí. s. 809–835 Kapitola v knize: Chirurgická onkologie Krška Z. a kol. Nakladatelství Grada Publishing, a. s., 2014, 904 stran ISBN 978-80-247-4284-7.

Kapitola v knize: Detská chirurgia – Střevní malrotace

V roce 2014 vyšla první slovenská učebnice dětské chirurgie – monografie Detská chirurgia, do které jsme přispěli kapitolou: Škába R. Střevní malrotace. s. 325–328 Kapitola v knize: Detská chirurgia (1. vydanie) Horn František (Editor) Nakladatelství SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2014, 568 stran ISBN 978-80-89607-24-2.

Poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience

Na 15th European Congress of Paediatric Surgery, konaném 18.–21. června 2014 v irském Dublinu, MUDr. Barbora Frýbová prezentovala poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience. Jedná se o největší publikovanou sestavu primárních nádorů plicních u dětí v Evropě (Frýbová B, Šnajdauf J, Rygl M, Vyhnánek M, Mixa V, Kodetová D, Čepelová M, Kynčl M, Mlynářová E).

Total urogenital sinus mobilization

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., provedl v roce 2012 v České republice prvně operaci kloakální malformace technikou Total urogenital sinus mobilization.

Hepatopankreatobiliární chirurgie

Autoři: Skalický T., Třeška V., Šnajdauf J. et al. Maxdorf 2011. V rozsáhlé monografii publikoval prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., a doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., ucelené kapitoly věnované vrozeným vadám, onemocněním a poraněním jater, žlučových cest a slinivky břišní u dětí.

Aesculap prize

8.–10. září 2011 proběhl ve Štýrském Hradci 24. ročník International Symposium on Paediatric Surgical Research. Součástí sympozia bylo udělení Aesculapovy ceny mladým dětským chirurgům za tři nejlepší sdělení. Z celkového počtu 83 přednášek získala druhé místo MUDr. Lucie Kavalcová, doktorandka v oboru experimentální chirurgie, za prezentaci problematiky skríningu možného výskytu medulárního karcinomu štítné žlázy u pacientů s Hirschsprungovou chorobou. Tomuto tématu se věnuje proktologická skupina Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK pod vedením prof. Richarda Škáby od roku 2003. Práce byla následně publikována v časopise Pediatric Surgery International.

Long – gap esophageal atresia: to wait or to elongate – Šnajdauf J, Rygl M

Přednáškou prezentovaný poster o prodlužování jícnu při atrézii zevní metodou pomocí nitě našité na extrémně vzdálené pahýly jícnu a vyvedené mimo dutinu hrudní. Prezentováno 5 pacientů, kde po 2 měsících elongace byla možná anastomóza jícnu a bylo možné tyto děti uchránit od náhrady jícnu žaludkem. Presentovaná sestava je t.č. největší v Evropě. Předneseno na 12. Evropském sjezdu dětských chirurgů v Barceloně, 15.–18. 6. 2011.

Minimally invasive surgery in newborns and infants: State of the art

14. 4. 2010 proběhl na 2. lékařské fakultě mezinárodní workshop věnovaný miniinvazivní chirurgii v dětském věku, vedený profesorem dětské chirurgie v Hannoveru a vedoucím redaktorem European Journal of Pediatric Surgery Bennem Urem.

První publikace ve světě

Poprvé ve světě byla publikována z Motola chirurgická technika resekce hlavy pankreatu. Šnajdauf J, Rygl M, Petrů O, Kalousová J, Kuklová P, Mixa V, Keil R, Hříbal Z: Duodenum – sparing technique of head resection in solid pseudopapillary tumor of the pankreas in children. Eur J Pediatr Surg 2009; 19; 354–357

Nová metoda prodlužování jícnu

V roce 2009 byla úspěšně zavedena nová metoda zevního prodlužování nevyvinutého jícnu. V minulosti tyto děti musely podstoupit náročnou náhradu jícnu celým žaludkem.

Jako jediní v republice operujeme metodou MIRPE

V roce 2004 jsme zavedli v hrudní chirurgii novou metodu v ČR pro korekci vpáčeného hrudníku. Jedná se o miniinvazivní metodu (MIRPE Mininally Invasive Technique for the Correction of Pectus excavatum). Dosud (2009) bylo provedeno 113 operací. Tuto metodu v ČR zatím používáme pouze v Motole. (foto)

Duet Encompass

Přístroj, kterým od roku 2008 provádíme urodynamické vyšetření pacientů. Vyšetření nám pomáhá odhalit nesprávnou funkci dolních močových cest, a stanovit tak správnou a účinnou léčbu, včetně indikace pacientů k operačnímu řešení.

Kapitoly v knihách

Šnajdauf J, Škába R: Pediatrická chirurgie. Učebnice „Základy speciální chirurgie“ Pavel Pafko et al. ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum), 2008

52nd Czech and Slovak Congress of Pediatric Surgery (with international participation)

Ve dnech 26.–26. 4. 2006 organizovala Klinika dětské chirurgie 52. kongres českých a slovenských dětských chirurgů s mezinárodní účastí. Prezidentem kongresu byl prof. Škába, předsedou vědeckého výboru prof. Šnajdauf a předsedou organizačního výboru as. Rygl.

Akreditace Evropské unie pro Dětskou chirurgii

Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol získala 13. 5. 2006 akreditaci pro doktorskou výuku dětské chirurgie. Akreditaci uděluje Evropský výbor dětské chirurgie při UEMS (Evropská komise lékařských specialistů). Tuto akreditaci získalo naše pracoviště jako jedno z prvních klinických pracovišť v ČR.

MUDr. Alena Kokešová a MUDr. Michal Rygl získali v roce 2007 titul Ph.D.  

Kniha – učebnice:

J. Šnajdauf, R. Škába, a kol.: Dětská chirurgie.
Nakladatelství Galén (ISBN 80-7262-329-X) a Karolinum (ISBN 80-246-1084-1), 2005

Vysokofrekvenční ventilace novorozenců a kojenců + NO

Tzv. nekonvenční metoda ventilační podpory při těžkém respiračním selhání – metoda zavedená v roce 2005.

Dětská traumatologie

J. Šnajdauf, K. Cvachovec, T. Trč, a kol.: Dětská traumatologie – celostátní učebnice dětské traumatologe. První česká publikace dětské traumatologie, která se zabývá dětskými úrazy všech orgánů. Dotisk vyšel v r. 2004, první výtisk v r. 2002. Galen.