Doktorát pod dvojím vedením ve spolupráci s Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Kučera zahájil v roce 2021 Ph.D. studium pod dvojím vedením: na Ústavu epidemiologie 2. LF UK (školitelka doc. Čermáková) a na Faculty of Science Vrije Universiteit Amsterdam v Nizozemí (školitelky prof. Bosmans a dr. Broulíková).