Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

MUDr. Zuzana Nedelská

Nedelska Z, Schwarz CG, Boeve BF, Lowe VJ, Reid RI, Przybelski SA, Lesnick TG, Gunter JL, Senjem ML, Ferman TJ, Smith GE, Geda YE, Knopman DS, Petersen RC, Jack CR Jr, Kantarci K. Neurobiology of Aging. 2015 Jun. IF: 5.013

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Zaliova M, Hovorkova L, Vaskova M, Hrusak O, Stary J, Zuna J. Genes, Chromosomes and Cancer. 2016 Sep. IF: 3.96

PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.

Fucikova J, Truxova I, Hensler M, Becht E, Kasikova L, Moserova I, Vosahlikova S, Klouckova J, Church SE, Cremer I, Kepp O, Kroemer G, Galluzzi L, Salek C, Spisek R. Blood. 2016 Nov 1. IF: 11.84

Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.

Hermanova I, Arruabarrena-Aristorena A, Valis K, Nuskova H, Alberich-Jorda M, Fiser K, Fernandez-Ruiz S, Kavan D, Pecinova A, Niso-Santano M, Zaliova M, Novak P, Houstek J, Mracek T, Kroemer G, Carracedo A, Trka J, Starkova J. Leukemia. 2016 Jan. IF: 12.104

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Veselka J, Tomašov P, Januška J, Krejčí J, Adlová R. Heart. 2016 Sep 1. IF: 5.693

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.

Boublikova L, Bakardjieva-Mihaylova V, Skvarova Kramarzova K, Kuzilkova D, Dobiasova A, Fiser K, Stuchly J, Kotrova M, Buchler T, Dusek P, Grega M, Rosova B, Vernerova Z, Klezl P, Pesl M, Zachoval R, Krolupper M, Kubecova M, Stahalova V, Abrahamova J, Babjuk M, Kodet R, Trka J. Cancer Letters. 2016 Jul 1. IF: 5.6

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Babjuk M. European Urology. 2015 Apr;67(4):815. doi: 10.1016/j.eururo.2014.12.050. IF: 13.938

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

Kanderova V, Kuzilkova D, Stuchly J, Vaskova M, Brdicka T, Fiser K, Hrusak O, Lund-Johansen F, Kalina T. Molecular & Cellular Proteomics. 2016 Apr. IF: 5.912

MUDr. Jakub Honěk

Honěk J, Šefc L, Honěk T, Šrámek M, Horváth M, Veselka J. Canadian Journal of Cardiology. 2015 Aug. IF: 3.711

RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.

Kalinova M, Fronkova E, Klener P, Forsterova K, Lokvenc M, Mejstrikova E, Belada D, Mocikova H, Trneny M, Kodet R, Trka J. British Journal of Haematology. 2015 Apr. IF: 4.7

Stránky