Důležité odkazy

Státní instituce

  • České Ministerstvo zdravotnictví spustilo 13. března 2020 nový, přehlednější samostatný web týkající se prevence a šíření viru SARS-CoV-2 v Česku: https://koronavirus.mzcr.cz/
  • Situaci v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 systematicky monitoruje Ministerstvo zdravotnictví, které připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány. : www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
  • Ministerstvo zdravotnictví je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).
  • Aktuální informace naleznete rovněž na stránkách Státního zdravotního ústavu.
  • Aktuální informace týkající se cestování do rizikových oblastí můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Aktuality z Vlády České republiky, včetně výstupů z jednání Bezpečnostní rady státu, můžete sledovat zde.
  • Informace týkající se koronaviru, obecně platné i specifické pro dění v hlavním městě Praze, naleznete na stránkách krizového řízení hl. m. Prahy Bezpečnost. Praha. eu. věnovaných onemocnění COVID-19 a v aktualitách zde.
  • Mapu celosvětového výskytu naleznete na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy (https://www.hygpraha.cz/dokumenty/praha--27-osob-testovanych-na-onemocneni-covid-19---situace-k-25-2-2020--8-30-hodin-4596_4596_161_1.html).

Veřejnoprávní média

Ostatní

Poslední aktualizace: 1. 9. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.