Provizorní provoz na Plzeňské zahájen

Mnozí studenti a někteří pedagogové již zaznamenali, že se v nové budově na Plzeňské začalo vyučovat. Výuka se rozběhla v učebnách v přízemí. Mezitím se zařizují veškeré prostory budovy tak, abychom mohli spustit plný provoz.
 
Oficiální slavnostní otevření budovy – zahájení plného provozu – proběhne 17. 6. 2011. Účast na otevření přislíbili kromě oficiálních představitelů fakulty také rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a další významní hosté. Po slavnostním otevření se můžete těšit na večerní MotoLFest, tradiční hudební festival nejen naší fakulty.
 
Redakce fakultního webu připravuje seriál o výstavbě na Plzeňské. Můžete se těšit na zajímavosti z historie i současnosti areálu na Plzeňské a na podrobnosti související s výstavbou nové budovy.

 
Jana Djakow

Vytvořeno: 14. 3. 2011 / Upraveno: 2. 2. 2017 / MUDr. Jana Djakow