Články

Opatření děkana č. 12/2022

20. 6. 2022

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení