Zkušební přístup AccessPharmacy

AccessPharmacy je fulltextová databáze zpřístupňující e-knihy a referenční zdroje z oblasti farmakologie, farmacie a medicíny. Zdroj nabízí také databázi léků a videa. Zkušební přístup prostřednictvím přihlašovacích údajů Univerzity Karlovy je možný do 31. května 2021.

Součástí databáze AccessPharmacy jsou e-knihy, případové studie, multimédia, interaktivní otázky a odpovědi, slovník termínů a databáze léků.

Vytvořeno: 6. 5. 2021 / Upraveno: 22. 6. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková