Vyjádření rektora UK k očkování

Vyjádření rektora UK k očkování vysokoškolských pedagogů a pracovníků vysokých škol


Jistě nejen akademická obec Univerzita Karlovy, ale i široká veřejnost, nechápe, proč se ve věci očkování zapomnělo na skupinu vysokoškolských pedagogů a zaměstnanců, kterých je na UK cca 11 000 osob. Plně jsme chápali nutnost ochránit přednostním očkováním nejohroženější skupiny obyvatel – seniory a pracovníky ve zdravotnictví, hasiče a policisty a rovněž jsme velmi trpělivě čekali, až se naočkují naše kolegyně a kolegové ze základních a středních škol.

Vysoké školy nyní konečně částečně obnovují výuku: čekají nás přijímací zkoušky, státní zkoušky a další každodenní činnosti - musíme fungovat, ale přitom nám to stát neumožňuje a nechrání nás!

Považuji to za další ukázku nedostatečného plánování a podceňování významu vzdělání, které je dle vládních proklamací prioritou! Vždyť - když nebudou naočkovaní pedagogové - kdy se čeká, že se univerzity plně otevřou všem studentům ze všech ročníků?

Ztratili jsme mnoho času – již teď je jisté, že navzdory všemu úsilí, které UK je připravena do obnovení výuky poskytnout a nabídnout na všech 17 fakultách, nebudeme moci absenci praktické výuky plně a uspokojivě dohnat. Ačkoliv se budeme snažit, aby studenti zameškali co nejméně, studenti nezískají penzum toho, co by za běžných podmínek a klasickém provozu získali - navzdory zvažovanému prodloužení letního semestru, které již některé fakulty uskutečnily.

Očekávám proto, že ministerstvo zdravotnictví a vláda zařadí do priorit skupinu vysokoškolských pedagogů tak, aby bylo možné od začátku května jejich očkování. Jsme připraveni se na rychlém řešení této situace podílet, abychom tak zabránili dalším nevratným škodám ve vysokoškolském vzdělávání.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Vytvořeno: 28. 4. 2021 / Upraveno: 5. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková