Vyhodnotili jsme jiné úspěchy v roce 2020 a vyhlašujeme nejlepší

Rádi bychom vás seznámili s výsledky letošního hodnocení „jiných úspěchů“ za kalendářní roky 2017 až 2019. Pro nezasvěcené stručná informace na úvod, oč se vlastně jedná. Hodnocení „jiných úspěchů“ vzniklo historicky jako jeden z parametrů hodnocení výkonu pracovišť, na jehož základě získá ústav nebo klinika část finančních prostředků do svého rozpočtu (dalšími a z hlediska objemu peněz významnějšími parametry jsou objem výuky, její kvalita a publikační aktivita).

Hodnocení „jiných úspěchů“ umožňuje zohlednit aktivity pracovišť, které nejsou zahrnuty ve třech výše uvedených parametrech, ale které přesto zasluhují ohodnocení, protože významně přispívají k dobrému obrazu naší fakulty. Důležitým dopadem hodnocení také je, že přiměje pracoviště, aby se nad uplynulým rokem zamyslela a zveřejnila své největší úspěchy na webu. Často se tak dovídáme o významných aktivitách, které by jinak mohly uniknout pozornosti. Úspěchy jsou různorodé, a proto samozřejmě v rámci jednoho hodnocení vzájemně jen obtížně porovnatelné. Je významnějším úspěchem učebnice, nebo monografie, uspořádání mezinárodního kongresu, osobní ocenění, udělení patentu, zahraniční mise, nebo významný úspěch v oblasti zdravotní péče?

Nelehkého úkolu porovnat neporovnatelné se každoročně ujímají docenti a profesoři naší fakulty a členové kolegia děkana, kteří úspěchy prezentované jednotlivými pracovišti za období uplynulých tří let bodují. V letošním roce se do hodnocení zapojilo 49 z nich a ohodnotili 156 úspěchů z celkových 186. Děkujeme!

A jak to letos dopadlo?

Nejlépe hodnocené jiné úspěchy
1 Nová celostátní učebnice Patologie
2 Prof. J. Veselka se stal prezidentem International College of Angiology (ICA)
3 První dva porody po transplantaci dělohy v ČR
4 Prof. P. Dřevínek zvolen předsedou Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
5 Prof. J. Hercogová hlavní autorkou učebnice Klinická dermatovenerologie
6 Vydání učebnice Neurologie
Nejlepší pracoviště
1 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2 Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
3 Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
4 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
5 Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
6 Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Hodnocení všech letošních i starších jiných úspěchů naleznete na stránce Výsledky hodnocení... (po přihlášení).

 

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na hodnocení v příštím roce, které proběhne opět v termínu od února do května.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 

Vydáno: 11. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.