Volby do akademického senátu. Kandidáti pro druhé kolo

Seznamte se s kandidáty, kteří přijali kandidaturu a postupují do druhého kola voleb do akademického senátu (14.–16. prosince 2020).

Celkové výsledky prvního kola jsou po přihlášení dostupné zde.

Kandidátka pro volby do pedagogické komory akademického senátu 2. LF UK
pořadí jméno kandidáta pracoviště

1

Bronský Jiří, doc. MUDr. Ph.D.

Pediatrická klinika

2

Čakrt Ondřej, doc. PhDr. Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

3

Hort Jakub, prof. MUDr. Ph.D.

Neurologická klinika

4

Hrušák Ondřej, doc. MUDr. Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

5

Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr. Ph.D. MBA

Ústav ošetřovatelství

6

Jiruška Přemysl, prof. MUDr. Ph.D.

Ústav fyziologie

7 Kachlík David, prof. MUDr. Ph.D. Ústav anatomie
8 Kautzner Jakub, doc. MUDr. Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
9 Keil Radan, doc. MUDr. Ph.D. Interní klinika

10

Kočárek Eduard, RNDr.

Ústav biologie a lékařské genetiky

11 Kohutiar Matěj, MUDr. Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

12

Kynčl Martin, MUDr. Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod

13 Kunc Vojtěch, MUDr. Ústav anatomie
14 Maxová Hana, doc. MUDr. Ph.D. Ústav patofyziologické fyziologie

15

Piťhová Pavlína, MUDr. Ph.D.

Interní klinika

16

Radvanský Jiří, doc. MUDr. CSc.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

17 Rob Filip, MUDr. Ph.D. Dermatovenerologická klinika
18 Smíšková Dita, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí
19 Škába Richard, prof. MUDr. CSc. Klinika dětské chirurgie
20 Šumník Zdeněk, prof. MUDr. Ph.D. Pediatrická klinika
21 Trojánek Milan, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí
22 Veselý Štěpán, doc. MUDr. Ph.D. Urologická klinika
23 Zámečník Josef, prof. MUDr. Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny
24 Zuna Jan, prof. MUDr. Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Kandidátka pro volby do studentské komory akademického senátu 2. LF UK

pořadí

jméno kandidáta

komunita

obor

ročník

1 Bajza Peter 1 Všeobecné lékařství (CZ) 1
2 Blažek Vratislav 1 Všeobecné lékařství (CZ) 2

3

Khoder Martin

1

Všeobecné lékařství (CZ)

2

4 Kohoutek Vojtěch 1 Všeobecné lékařství (CZ) 1

5

Rakovič Jakub

1

Všeobecné lékařství (CZ)

2

6

Zahradníková Zuzana

1

Všeobecné lékařství (CZ)

2

7 Angerová Klaudie 2 Všeobecné lékařství (CZ) 3

8

Beneš Michal

2

Všeobecné lékařství (CZ)

3

9

Bláha Radim

2

Všeobecné lékařství (CZ)

3

10 Burdátš Ján-Pavol 2 Všeobecné lékařství (CZ) 3
11 Ferra Ondřej 2 Všeobecné lékařství (CZ) 3

12

Michalec Juraj

2

Všeobecné lékařství (CZ)

3

13 Baldík Filip 3 Všeobecné lékařství (CZ) 4

14

Lisá Magdalena

3

Všeobecné lékařství (CZ)

4

15 Pavlok Jan 3 Všeobecné lékařství (CZ) 4
16 Prýmková Barbora 3 Všeobecné lékařství (CZ) 4

17

Smolková Karla

3

Všeobecné lékařství (CZ)

4

18 Bartoníčková Marie 4 Všeobecné lékařství (CZ) 5
19 Černý Vojtěch 4 Všeobecné lékařství (CZ) 5

20

Jelínek Tomáš, Bc., BA

4

Všeobecné lékařství (CZ)

5

21

Moravec Jakub

4

Všeobecné lékařství (CZ)

5

22 Nyčová Aneta 4 Všeobecné lékařství (CZ) 5
23 Lanik Lorand 5 Všeobecné lékařství (EN) 2

24

Lehto Cristina Alena

5

Všeobecné lékařství (EN)

3

25 Olson Carl, B.Sc. 5 Všeobecné lékařství (EN) 2

26

Zhauyrova Madina

5

Všeobecné lékařství (EN)

2

27 Bárta Martin, Bc. 6 Fyzioterapie (NMgr.) 2

28

Jirásek Martin, Bc.

6

Fyzioterapie (NMgr.)

1

29 Králová Vilma 6 Fyzioterapie (Bc.) 3

30

Slováková Marie

6

Fyzioterapie (Bc.)

3

31

Soldán Kryštof

6

Fyzioterapie (Bc.)

2

32 Topičová Tereza, Bc. 6 Fyzioterapie (NMgr.) 1

33

Balko Jan, MUDr.

7

doktorské studium

1

34

Grebenyuk Vyacheslav, MUDr.

7

doktorské studium

2

35 Koblížek Miroslav, MUDr. 7 doktorské studium 1
36 Láznička Adam, MUDr. 7 doktorské studium 2
37 Stratilová Mária, MUDr. 7 doktorské studium 2
38 Veselý Viktor, MUDr. 7 doktorské studium 2
39 Bloomfield Markéta, MUDr. 8 doktorské studium 4

40

Fürstová Eva, MUDr.

8

doktorské studium

4

41

Hurych Jakub, MUDr.

8

doktorské studium

3

42 Wasserbauer Martin, MUDr. 8 doktorské studium 6
Statistika

V elektronickém návrhovém kole pro výběr kandidátů pro volbu členů AS 2. LF ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2020 se 

 • z celkového počtu 492 oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků zúčastnilo 244 voličů, tj. 49,59 %;
 • z celkového počtu 2033 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 472 voličů, tj. 23,22 %;
 • z celkového počtu 2525 oprávněných voličů akademické obce se zúčastnilo 716 voličů, tj. 28,36 %.
Volební komise

Volební komise pracovala ve složení:

Volební komise za pedagogickou komoru:

 • Mgr. Šárka Salavová (Ústav anatomie)
 • Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. (Interní klinika)
 • as. MUDr. Pavel Hermann (Klinika ušní, nosní, krční)
 • MUDr. Veronika Křížková (Dermatologie)
 • MUDr. Jana Matějková (Ústav mikrobiologie)
 • MUDr. Petra Dohnalová (Ústav soudního lékařství)

Volební komise za studentskou komoru:

 • Matyáš Uvíra (student 2. ročníku, Všeobecné lékařství)
 • Tomáš Mikyška (student 4. ročníku, Všeobecné lékařství)
 • Anna Sedláčková (studentka 2. ročníku, Všeobecné lékařství)
 • Tamara Zíková (studenta 2. ročníku, Všeobecné lékařství)
 • Taťána Čirčová (studentka 2. ročníku, Všeobecné lékařství)
Vydáno: 3. 12. 2020 / Upraveno: 20. 4. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.