V areálu fakulty na Plzeňské se opět začíná stavět

V pondělí 11. 1. 2021 dojde k předání staveniště pro další fázi budování výukových prostor v areálu teoretických ústavů 2. LF UK v Plzeňské ulici. Stavba by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2022.


Co bude součástí nově budovaného objektu?

Budova „A“

 • 1. NP — vstupní vestibul, denní bufet, studovna, technické zázemí
 • 2. NP — učebny pro 20 až 60 osob, spisovna
 • 3. NP — posluchárna pro 200 osob, učebny pro 40 až 60 osob
 • 4. NP — konzultační místnosti, seminární místnost
 • Střecha — technologie vzduchotechniky

Zvěřinec

Jaký bude časový harmonogram průběhu výstavby?

1/2021                  vybavení zařízení staveniště + přípravné práce

1—4/2021            demolice 1. část — budova E, dřevák, sklady, automyčka

2—5/2021            demolice 2. část — zpevněné plochy, schodiště

2—4/2021            přeložky inženýrských sítí — 1. část

3/2021—8/2022   VÝSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY

4—11/2021           výstavba zvěřince

2—5/2022             přeložky inženýrských sítí — 2. část

5—6/2022             demolice 3. část — kotelna s garáží a zvěřincem

3/2021—7/2022    úprava zpevněných ploch

Opatření a omezení po dobu stavby

 • přístup do budovy – přemístění recepce k hornímu žlutému schodišti
 • pohyb po areálu – omezení v závislosti na postupu výstavby
 • přístup veřejnosti (studenti, návštěvy, zaměstnanci 2. LF UK) – přístup pouze pro pěší, variantně skrz areál hlavní branou nebo okolo areálu vedlejší brankou
 • přístup dodavatelé – ve dvou variantách pro osobní dopravu
 • parkování  – počty míst omezeny, možnost před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice
 • přístup stavby – samostatný vjezd z Bucharovy ulice

Předpokládaný časový harmonogram opatření a omezení

3/2021                  přesunutí recepce

1—4/2021            přístup pro pěší a příjezd osobní dopravy kolem budovy kotelny

4/2021—5/2022   přístup pro pěší okolo areálu ulicí Bucharova vedlejší brankou

4/2021—5/2022   příjezd osobní dopravy (pouze dodavatelé) kolem oplocení směrem ke golfu do míst průchodu mezi budovou B a C

6/2022—8/2022   příjezd osobní dopravy (všichni) kolem oplocení směrem ke golfu kolem celé budovy až na parkoviště budovy B

Parkování

1—4/2021            parkování před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

5/2021—5/2022   parkování pouze na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

6/2022—8/2022   parkování před budovou B a na parkovišti u vjezdu z Bucharovy ulice

Prezentace (pdf)

V případě dotazů kontaktujte e-mailem paní z Oddělení investiční výstavby 2. LF UK.

Vydáno: 8. 1. 2021 / Poslední aktualizace: 8. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková