Sexposed: problematika HIV v současném umění

Putovní výstava zobrazující (nejen) problematiku HIV v současném umění proběhne od 10. do 25. května 2017 v areálu 2. LF UK na Plzeňské (v Žížale). Projekt Sexposed si klade za cíl propojit diskusi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům.


Filmově-diskusní setkání (Kinolab) se uskuteční 18. května 2017 od 18.00.

Vernisáž proběhla v úterý 9. května od 18.00 v prostorách 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na adrese Plzeňská 130/221, Praha 5.

Komentované prohlídky v Žížale proběhnou 9. května 2017 od 19.0018. května 2017 od 17.30.


Mezi vystavujícími umělci se představí: Andrej Dúbravský | Katarína Janečková | Jakub Janovský | Adam Jílek | Filip Kůrka | Eva Maceková | Barbora Maštrlová | Tomáš Němec | Jana Šárová | Olga Šímová.

Projekt Sexposed provokuje k debatě o sexuálním chování současné generace

Sexposed je multižánrový kolaborativní projekt umělecko-vzdělávací platformy Artedu a alternativní filmové distribuce Kinolab. Projekt zahrnuje putovní výstavu a cyklus filmově-diskusních večerů, které jsou věnovány lidské sexualitě, rizikovému sexuálnímu chování a sociálním stigmatům v kontextu sexuálně přenosných nemocí.

Projekt Sexposed si klade za cíl propojit diskusi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Do projektu jsou zapojeny lékařské, umělecké a sociálně vědní vysoké školy a odborníci z relevantních oblastí.

Multižánrový projekt Sexposed přináší na české vysoké školy diskusi s ambicemi odhalit tabu o sexuálním chování současné generace

Projekt chce prostřednictvím site-specific výstav a filmově-diskusních večerů na vysokých školách diskutovat opomíjená témata lidské sexuality, a propojit tak pohledy světa přírodních a sociálních věd se světem současného umění. Projekt spoluorganizují platformy Kinolab a Artedu.

„Dnes je společenským tématem například cukr, masivní osvěta v problematice HIV již proběhla a společnost má pocit, že toto téma řešit nemusí, i když statistiky ukazují opak,“ říká Barbora Johansson Pivoňková za platformu Kinolab a dodává: „Proto jsme se rozhodili připravit multižánrový projekt Sexposed, který toto téma znovu otevírá a divákům problematiku HIV přibližuje skrze film, současné umění a divadlo.“

Součástí projektu je také putovní výstava, která bude prezentovat tvorbu absolventů prestižních vysokých uměleckých škol v prostředí vysokých škol s neuměleckým zaměřením.

„Jednou z důležitých rolí vizuálního umění je jeho schopnost přirozeně v lidech probouzet emoce a otevírat i jinak velmi citlivá a intimní témata. Výstava Sexposed tak nezpracovává tematiku HIV explicitně s ambicí provokovat. Naším záměrem je vytvořit svobodný prostor pro smysluplnou debatu a konfrontovat publikum nejen s jistou lehkovážností, s níž přistupujeme k sexu, ale také s problémy sociálního vyloučení a stigmatizace pozitivních pacientů,“ doplňuje k projektu Eva Šmerdová z platformy Artedu.

Do projektu jsou zapojeny lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Palackého, Fakulta sociálních studií a umělecké školy UMPRUM, AVU a FAMU.

Pro více informací navštivte událost na facebooku nebo www.sexposed.cz.

Vydáno: 4. 5. 2017 / Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková