Prime editing – nová převratná metoda úpravy DNA aneb revoluce v revoluci!

Ilustrační foto: Shutterstock

Již delší dobu je svět molekulární biologie fascinovaný technologií zvanou genová editace a konkrétně jedním z jejich nástrojů - systémem CRISPR/Cas9. Tato technologie, která umožňuje provádět změny v nukleotidové sekvenci DNA prakticky v jakémkoli organizmu, má velmi široký potenciál využití v nejrůznějších vědních oborech včetně biomedicíny, kde představuje budoucnost léčby geneticky podmíněných onemocnění. Není tedy překvapením, že je technologie CRISPR/Cas9 považována za největší pokrok v molekulární biologii od objevu polymerázové řetězové reakce. Kdo si však myslel, že už nemůže být nic lepšího než CRISPR/Cas9, velmi se mýlil! Výzkumný tým prof. Davida Liu z Broad Institute MIT a Harvardovy univerzity totiž vyvinul novou metodu, tzv. „prime editing“, který se ukazuje jako výrazně bezpečnější a velmi efektivní při editaci genomu širokého spektra buněčných typů včetně tzv. terminálně diferencovaných buněk. Obě tyto vlastnosti jsou nesmírně důležité zejména pro terapeutickou aplikaci genové editace a předpokládá se, že výrazným způsobem posunou dopředu vývoj léčebných strategií založených na genové editaci. Více o této unikátní metodě si můžete přečíst na webu Nature v článku nebo stručnějším komentáři.

A teď už zbývá jen vymyslet krásný český překlad názvu „prime editing“.

RNDr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D., Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 27. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 27. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková