Na Plzeňské se opět staví

28. července podepsal děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek se společností Unistav Construction, a. s., smlouvu o dílo na 3. etapu dostavby fakultních budov v areálu na Plzeňské. Stavba byla tentýž den zahájena a její dokončení se předpokládá v první polovině roku 2019. Nová budova nahradí dosavadní pavilony A a B v jižní části areálu a poskytne výukové prostory pro řadu teoretických ústavů fakulty, včetně Ústavu anatomie.

Vizualizace plánované stavby.

Vytvořeno: 16. 8. 2017 / Upraveno: 6. 11. 2017 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.