Medici PRO Očkování získali Cenu Miloslava Petruska za prezentaci

Ceny Miloslava Petruska za prezentaci byly uděleny na slavnostní akci, která se konala 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva ve Velké aule Karolina. Udělují se za počin, jenž významně přispívá k vytváření dobrého obrazu Univerzity Karlovy u nejširší veřejnosti. Jedním ze dvou oceněných projektů byli Medici PRO Očkování, kteří upozorňují na aktuální situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet lidí odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí. Medici PRO očkování jsou projektem mediků z 2. lékařské fakulty, podporuje jej akademický senát fakulty. Cenu převzali Aneta NyčováTomáš Jelínek.

Podrobnosti ve zprávě na webu Univerzity Karlovy (Jitka Jiřičková, foto: Vladimír Šigut).

Vydáno: 18. 11. 2020 / Poslední aktualizace: 18. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.