Medaile Hlávkovy nadace pro profesora Kouteckého

Dne 16. 11. 2006 vybraní studenti a pedagogové obdrželi v zámku Lužany od Správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ocenění za svou akademickou činnost. V noblesním zámeckém sále ve čtvrteční podvečer se konal předávací ceremoniál. Medaile převzali na návrh rektora Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy, předsedy Akademie věd České republiky a správní rady nadace pedagogové, kteří významně přispěli k rozvoji svého oboru a vychovali své následovníky. Univerzita Karlova dekorovala prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., mezinárodně respektovaného odborníka na středoevropský středověk a zakladatele české dětské onkologie prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

 
Panu profesorovi srdečně blahopřejeme!
 
 

 
Josef Hlávka

Zámek Lužany

Zámek Lužany

Zámecký park

 
Ze studentských řad si přijelo pro Cenu Josefa Hlávky 11 absolventů či studujících UK z celkového počtu 39 oceněných.
 
Zdroj: iforum.cuni.cz

Vytvořeno: 1. 12. 2006 / Upraveno: 10. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK