Jak na nové webové stránky 2. LF

Vážení uživatelé webu 2. LF!

Spuštění nové verze webu přineslo v jeho fungování několik změn. Přečtěte si o těch nejvýznamnějších.

1) Je možné se na webové stránky přihlásit, a to prostřednictvím pole „Přihlásit se“ v pravém horním rohu titulní stránky pomocí fakultního nebo univerzitního loginu a hesla (jak získat hesla, viz dále).

Jako přihlášený uživatel získáte přístup do intranetu: Uvidíte obsahy (aktuality, články, stránky…) a odkazy, které jsou viditelné jen pro vaši uživatelskou skupinu (všichni zaměstnanci, děkanát, studenti…).

Všechny intranetové položky a odkazy relevantní pro zaměstnance jsou shromážděny v odkazu „Intranet“ v rozcestníku (viz dále) zaměstnance.

2) Největší změnou je uživatelský rozcestník. Přístupný je prostřednictvím záložek na horní liště: zaměstnanec, student, doktorand, uchazeč, absolvent, veřejnost a médiaspecializační vzdělávání. Slouží a) k rychlému přístupu k nejpoužívanějším položkám a b) zobrazují se na něm aktuality a články relevantní pro danou skupinu, především zprávy a upozornění provozního rázu. (Na titulní stránce a v kalendáři se zobrazují reprezentativní články a aktuality celofakultního a vněfakultního významu.) Z rozcestníku vystoupíte kliknutím na křížek u názvu skupiny (např. Zaměstnanec X) v levém menu anebo kliknutím na logo fakulty.

3) Každá stránka, článek a aktualita má svou odpovědnou osobu. Požadavky na změny a připomínky konzultujte prosím s ní.

Jak na hesla a aplikace na 2. LF

Spuštění nového webu nezpůsobilo v chodu fakultních aplikací a ve způsobu přihlašování do nich žádné zásadní změny, je však dobrou příležitostí připomenout si, jaká hesla a aplikace jsou na naší fakultě k dispozici a kdo jich může využít.

1) Fakultní login a heslo získává zaměstnanec při nástupu na fakultu. Kdo tento přístup nemá, může si o něj zažádat přes formulář, zapomenuté přístupové údaje lze vyřešit s Ing. Zdeňkem Prokšem z Oddělení informačních systémů. S jejich pomocí se přihlásíte na web a rovněž do aplikací Docházka, Nastavení a změna fakultních hesel, Hodnocení výkonu pracovišť, Anketa, Úprava rozvrhů a otázek.

2) Univerzitní login a heslo. Univerzitní login je uveden na studentské a zaměstnanecké kartě, heslo dostane student a zaměstnanec při výdeji karty v univerzitním výdejním centru, o jeho změnu může požádat též Zdeňka Procházku z Oddělení technické podpory. Spolu s fakultním loginem a heslem slouží k přístupu na web, mimo to do Studijního informačního systému (SIS).

 

Dotazy a připomínky posílejte prosím na .

Vydáno: 14. 1. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.