Jak důvěrně znáte Sametovou revoluci? Kvíz a diskuse

K 28. výročí 17. listopadu 1989 a Sametové revoluce jsme pro vás připravili malý kvíz faktů a zajímavostí, týkajících se průběhu Sametové revoluce a změn, které přinesla.

Zároveň pod ním otevíráme diskusi, v níž se můžete třeba pochlubit, na kolik otázek jste znali správnou odpověď, anebo do ní přispět názorem, vzpomínkou či komentářem.

U otázek s více odpověďmi je jen jedna správná.

Po kliknutí na otázku či šipku se zobrazí správná odpověď.

Přejeme vám smysluplné strávení svátku!

Autorem úvodních fotografií je prof. Pavel Seeman.


Jak zapadá československá Sametová revoluce do časové posloupnosti středoevropských revolucí, které se odehrály roku 1989?
a) pád Berlínské zdi – studentská manifestace v Praze – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – polosvobodné volby v Polsku
b) studentská manifestace v Praze – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – pád Berlínské zdi – polosvobodné volby v Polsku
c) polosvobodné volby v Polsku – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – pád Berlínské zdi – studentská manifestace v Praze
d) projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – studentská manifestace v Praze – polosvobodné volby v Polsku – pád Berlínské zdi

a) pád Berlínské zdi – studentská manifestace v Praze – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – polosvobodné volby v Polsku
b) studentská manifestace v Praze – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – pád Berlínské zdi – polosvobodné volby v Polsku
c) polosvobodné volby v Polsku 4. června 1989 – projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho 16. června – pád Berlínské zdi 9. listopadu – studentská manifestace v Praze 17. listopadu 1989
d) projev Viktora Orbána na pohřbu Imre Nagyho – studentská manifestace v Praze – polosvobodné volby v Polsku – pád Berlínské zdi

 
Kdo organizoval studentský průvod k uctění památky Jana Opletala 17. listopadu 1989?
a) iniciativa Most Michala Horáčka a Michaela Kocába
b) Charta 77
c) Socialistický svaz mládeže
d) hnutí Děti země

a) iniciativa Most Michala Horáčka a Michaela Kocába
b) Charta 77
c) Socialistický svaz mládeže – proto průvod údajně nebyl podezřelý a zakázán
d) hnutí Děti země

 

V průběhu manifestace 17. listopadu se Václav Havel nacházel
a) v čele průvodu, který z Vyšehradu, kde měl být původně ukončen, zamířil na Národní třídu
b) sledoval průvod z oken Paláce Lucerna ve Štěpánské ulici
c) na své chalupě na Hrádečku (poblíž Trutnova)
d) v policejní vazbě

a) v čele průvodu, který z Vyšehradu, kde měl být původně ukončen, zamířil na Národní třídu
b) sledoval průvod z oken Paláce Lucerna ve Štěpánské ulici
c) na své chalupě na Hrádečku (poblíž Trutnova)
d) v policejní vazbě

 
Kdo byl prvním polistopadovým rektorem Univerzity Karlovy?
a) prof. František Janouch
b) prof. Radim Palouš
c) prof. Arnošt Kolman
d) prof. Zdeněk Neubauer

a) prof. František Janouch (1931), český a švédský jaderný fyzik, disident a zakladatel Nadace Charty 77
b) prof. Radim Palouš (1934–2015), pedagog, filosof, bývalý mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra
c) prof. Arnošt Kolman (Ernest Natanovič, 1892–1979), český a sovětský matematik a marxistický filosof
d) prof. Zdeněk Neubauer (1942–2016), filosof a biolog

 
Co znamenala zkratka OF?

Občanské fórum bylo politické hnutí, které vzniklo dva dny po začátku „sametové revoluce“ v Praze jako široká, spontánní platforma občanských nezávislých aktivit. Prvním neformálním lídrem hnutí byl Václav Havel, jediným předsedou OF byl ale v říjnu 1990 zvolen Václav Klaus, který se později stal předsedou ODS. Na Slovensku obdobnou roli hrálo hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN).

 
Jak zněl nadpis letáku, který zval na studentskou manifestaci?
a) Vezmi si s sebou květinu
b) Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí
c) Zpátky ni krok
d) Šiř dál

a) Vezmi si s sebou květinu
b) Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí – pozdější heslo sametové revoluce, aktualizované Václavem Havlem
c) Zpátky ni krok – Ni šagu nazad!, rozkaz Lidového komisariátu obrany SSSR č. 227 z 28. července 1942, kterým Stalin zakázal důstojníkům i vojákům ustupovat bez rozkazu vyššího velení
d) Šiř dál

 
Kolik studentů se shromáždilo na počátku průvodu?
a) 205 486
b) asi 15 000
c) asi 4 500
d) 248

a) 205 486 byl počet politických vězňů odsouzených nepodmíněně v období 1948–1989
b) asi 15 000
d) asi 4 500 osob zemřelo v období 1948–1989 ve vězení
d) 248 osob bylo v období 1948–1989 z politických důvodů popraveno

 
Kdo tvořil první ochranku Václava Havla?
a) profesionální boxeři Roman Kracík a Dan Macháček
b) příslušníci Lidových milicí
c) judisté a karatisté z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK
d) studenti československé kaskadérské agentury Filmka

a) profesionální boxeři Roman Kracík a Dan Macháček – tvořili ochranku Radovana Krejčíře
b) příslušníci Lidových milicí
c) judisté a karatisté z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK
d) studenti československé kaskadérské agentury Filmka

 
Odkud se vzalo a jaký význam nese gesto dvou vztyčených prstů do tvaru „V“, spjaté s Václavem Havlem?

Gesto ve tvaru V znamená vítězství, victory, pochází z anglosaských zemí. O rozšíření povědomí o něm se zasloužil například Winston Churchill za druhé světové války. Původně pochází snad z gesta, které ve středověku používali Angličané při vítězství nad Francouzi: v opačném případě francouzští vojáci uřezávali anglickým ukazováček a prsteníček, aby jim zabránili ve střelbě z dlouhého luku.

 
Kdo dodal kopírky do centrály Občanského fóra?
a) Jiří Kajínek
b) František Mrázek
c) Ivan Roubal
d) Petr Zelenka

a) Jiří Kajínek, budoucí nájemný vrah
b) budoucí šéf podsvětí František Mrázek
c) Ivan Roubal, budoucí sériový vrah
d) Petr Zelenka, budoucí tzv. heparinový vrah

 
Jaké byly nejtypičtější role žen v průběhu Sametové revoluce?
a) představitelky a vedoucí stávkových výborů
b) telefonistky, sekretářky, dispečerky
c) řidičky, kurýrky
d) mluvčí, tiskové mluvčí

a) představitelky a vedoucí studentských stávkových výborů
b) telefonistky, sekretářky, dispečerky
c) řidičky, kurýrky
d) mluvčí, tiskové mluvčí

 
Čím byla v Československu neobvyklá noc ze 17. na 18. listopadu 1989?
a) na jižní Čechy se snesl písek ze Sahary
b) mráz přicházel z Kremlu
c) Slovensko a východní Moravu zasáhl radioaktivní spad z jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu
d) byla vidět polární záře

a) na jižní Čechy se snesl písek ze Sahary
b) mráz přicházel z Kremlu
c) Slovensko a východní Moravu zasáhl radioaktivní spad z jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu
d) byla vidět polární záře

 
Jak se nazývala 2. lékařská fakulta před listopadem 1989?
a) Fakulta všeobecného lékařství
b) Fakulta dětského lékařství
c) Fakulta dětského lékařství v Motole
d) Pediatrická fakulta

a) Fakulta všeobecného lékařství
b) Fakulta dětského lékařství
c) Fakulta dětského lékařství v Motole
d) Pediatrická fakulta

 
Kdo byl jejím posledním předlistopadovým děkanem?
a) prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
b) prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
c) prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
d) doc. MUDr. Josef Houštěk, DrSc.

a) prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (byl děkanem 1990–1997 a 2000–2006)
b) prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. (děkanem 1980–1990)
c) prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. (děkanem 1962–1970)
d) prof. MUDr. Josef Houštěk, DrSc. (děkanem v letech 1953–1957 a 1970–1980)

 
Kdo byl jejím prvním polistopadovým děkanem?
a) prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
b) prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
c) prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
d) prof. MUDr. Josef Houštěk, DrSc.

a) prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1990–1997 a 2000–2006)
b) prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. (byl děkanem 1980–1990)
c) prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. (děkanem 1962–1970)
d) prof. MUDr. Josef Houštěk, DrSc. (děkanem v letech 1953–1957 a 1970–1980)

 

Jakou utajenou místnost objevil Václav Havel jako prezident na Pražském hradě?
a) archiv protektorátní vlády
b) místnost s přímým komunikačním spojením do Moskvy
c) šmajchlkabinet Gustáva Husáka
d) kuřácký salonek v hradních zahradách

a) archiv protektorátní vlády
b) místnost s přímým komunikačním spojením do Moskvy
c) šmajchlkabinet Gustáva Husáka
d) kuřácký salonek v hradních zahradách

 
Kde stál Václav Havel, když přednesl 21. listopadu svůj první veřejný projev a stal se vůdcem revoluce?
a) na podstavci sochy sv. Václava na Václavském náměstí
b) v okně domu U Topičů na Národní třídě
c) na balkóně nakladatelství Melantrich, jinak též paláce Kinských, na Václavském náměstí
d) na schodech kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

a) na podstavci sochy sv. Václava na Václavském náměstí
b) v okně domu U Topičů na Národní třídě
c) na balkóně nakladatelství Melantrich, též paláce Kinských, na Václavském náměstí
d) na schodech kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

 

Jak se jmenoval student, který byl fiktivní obětí policejního zásahu proti demonstraci 17. listopadu?
a) Petr Uhl
b) Drahomíra Dražská
c) Martin Šmíd
d) Ludvík Zifčák

a) Petr Uhl (občanský aktivista, který zprávu jako nepotvrzenou zveřejnil prostřednictvím rádia Svobodná Evropa)
b) Drahomíra Dražská (vrátná na vysokoškolských kolejích v Praze – Troji, která přinesla fámu o Šmídově úmrtí)
c) Martin Šmíd (dva studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK, nositelé téhož jména, ani jednomu se však 17. listopadu nic nestalo)
d) Ludvík Zifčák (důstojník Státní bezpečnosti, který sehrál mrtvého studenta)

 
Jak se před listopadem 1989 nazývalo dnešní pražské náměstí Jana Palacha?
a) nám. Lidových milicí
b) nám. Krasnoarmějců
c) nám. Sovětských tankistů
d) Stalingradské nám.

a) nám. Lidových milicí (dnešní nám. Organizace spojených národů)
b) nám. Krasnoarmějců
c) nám. Sovětských tankistů (dnešní nám. Kinských)
d) Stalingradské nám. (dnešní nám. Prezidenta Masaryka)

 
Trasa studentského průvodu, který byl 17. listopadu násilně ukončen zásahem policejních složek, procházela:
a) Pražský Hrad – Strossmayerovo nám. – Špitálské pole (Karlín) – Vítkov
b) Panenské Břežany – Kobylisy – Zenklova – V Holešovičkách – Pražský hrad
c) Na Příkopě – náměstí Republiky – Revoluční ulice – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – Letná
d) Patologický ústav na Albertově – Vyšehrad – Rašínovo nábřeží – Národní třída
e) Patologický ústav na Albertově – Karlovo nám. – Štěpánská ulice – památník Jana Opletala v parku před Hlavním nádražím

a) Pražský Hrad – Strossmayerovo nám. – Holešovice – Špitálské pole (Karlín) – Vítkov (trasa hlavního úderu Zikmunda Lucemburského a křižáků proti husitům opevněným na Vítkově 14. července 1420)
b) Panenské Břežany – Kobylisy – Zenklova – V Holešovičkách – Pražský hrad (plánovaná trasa vozu Reinharda Heydricha 27. května 1942)
c) Na Příkopě – náměstí Republiky – Revoluční ulice – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – Letná (trasa pochodu Prague Pride 12. srpna 2018)
d) Patologický ústav na Albertově – Vyšehrad – Rašínovo nábřeží – Národní třída
e) Patologický ústav na Albertově – Karlovo nám. – Štěpánská ulice – památník Jana Opletala v parku před Hlavním nádražím (původní trasa studentského pochodu)

 

Kdo volil či jmenoval děkana před listopadem 1989?
a) rektor příslušné univerzity
b) akademický senát příslušné fakulty
c) ministr školství
d) ústřední výbor KSČ

a) rektor příslušné univerzity
b) akademický senát příslušné fakulty
c) ministr školství
d) ústřední výbor KSČ

 

0–10 správných odpovědí: „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ (George Santayana)

11–20 správných odpovědí: Máte o historii zdravé povědomí.

21 správných odpovědí: Jste historik nebo jste byl velmi vnímavým revolucionářem.

Vydáno: 13. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.

Komentáře

Otázka a odpověď ohledně "funkce" žen je myšlena zcela vážně? Opravdu patří něco takového na akademickou půdu?
Tato otázka i odpověď jsou myšleny vážně, stejně jako celý kvíz. Na akademickou půdu téma genderového rozvržení rolí během tzv. Sametové revoluce nepochybně patří, již se ostatně stalo předmětem vědeckého výzkumu.

Přidat komentář