Dotazník o potřebách vědecké komunity v oblasti open access na Univerzitě Karlově

Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK připravilo dotazník potřeb vědecké komunity v oblasti open access na UK. Posbíraná data a zpětná vazba napomohou lepšímu pochopení potřeb výzkumných pracovníků UK a přizpůsobení činností centra. Data získaná z dotazníku budou využita pro interní analýzu aktuální situace v oblasti open access na UK a pomohou přiblížit činnosti Centra pro podporu open science opravdovým potřebám vědců Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní a získané údaje nebudou spojeny s konkrétní osobou. Odpovědi budou sbírány do 30. 6. 2020.

Chci vyplnit dotazník OA potřeb vědecké komunity UK 

Bližší informace o otevřeném přístupu naleznete na stránkách Centra pro podporu open science.

Dotazy, podněty a připomínky jsou vítány na 

Vydáno: 15. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 15. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.