CYTO 2018 a CYTO Youth

CYTO 2018

CYTO 2018, 33. kongres společnosti International Society for Advancement of Cytometry (ISAC), se letos konal v pražském Kongresovém centru od 28. dubna do 2. května. Na konferenci, která je tou největší v oblasti cytometrie, se scházejí vědci a firmy z oblastí průtokové, zobrazovací a hmotnostní cytometrie, třídění buněk, pokročilých metod mikroskopie, analýzy dat, vývoje fluorescenčních prób aj.

Řada vědeckých workshopů se týkala aktuálních témat od diagnostiky běžných i vzácných chorob přes problematiku standardizace a kalibrace přístrojů po vysokoobsahový screening, nová softwarová řešení a mnoho dalšího. CYTO svým výukovým programem a přednáškami pokrývá imunologické problematiky, ale i jiné aplikace daných technologií v buněčné biologii a mikrobiologii. Promluvili zde řečníci jako Dyong Jin (o nových fluorescenčních próbách) a Tulio Pozzan (o fluorescenčních proteinech a próbách v rámci přednášky věnované nobelistovi Rogeru Tsienovi), Andreas Radbruch (o imunitním systému a mikrobiomu), Bernd Bodenmiller (o tkáňové hmotnostní cytometrii), Miko Borowitz (o vzácných hematologických chorobách), Giuseppe Pantaleo (o paměti adaptivní imunity), Guillaume Monneret (o sepsi) a Nima Aghaeepour (o datové analýze). Účastníci se mohli věnovat kontroverzím ohledně současné detekce proteinů a mRNA v jednotlivých buňkách.

Mezi účastníky a organizátory konference, kam zavítala řada důležitých postav cytometrie, byli i prezident ISAC Paul K. Wallace a řada dalších členů společnosti (mezi nimi i Tomáš Kalina z 2. lékařské fakulty UK). CYTO je především místem ke konverzaci a zrodu nových nápadů; tomu napomáhala i výstava stánků firem, kde byla uvedena řada nových přístrojů a jiných produktů.

Ve středu 2. května byl v rámci konference pod vedením Julianne Hill z National Institutes of Health (Spojené státy) a jejího týmu pořádán workshop CYTO Youth zaměřený na středoškolské studenty.

David Novák

Bylo to největší CYTO v historii ISAC, téměř 2000 účastníků. Jsem hrdý, že jsme měli tu čest hostit CYTO v Praze – příští rok na shledanou ve Vancouveru! Tomáš Kalina, člen výboru ISAC

CYTO Youth

Ve středu 2. května proběhl v rámci konference CYTO 2018 workshop CYTO Youth pro středoškolské studenty. Organizační tým složený z vědců, pedagogů a dobrovolníků vedla Julianne Hill z National Institutes of Health (Spojené státy).

Celou událost zahájil proslovem J. Paul Robinson, který studentům vysvětlil základní principy používané v cytometrii a třídění buněk. Studenti se pak účastnili aktivit, které se věnovaly funkcím protilátek a antigenů, optice a fluidice v průtokovém cytometru, imunofenotypizaci a současné analýze velkého počtu buněčných markerů.

Studenty poté organizátoři provedli komerční exhibicí, kde byl u stánků firem prostor klást dotazy na téma cytometrie a souvisejících technologií. Ke konci programu vystoupila Joni S. Moore z americké Perelman School of Medicine s krátkou přednáškou o klinickém použití cytometrie a třídění buněk.

Dík si zaslouží Julianne Hill, Gelo Dela Cruz, Paul Wallace, Dan Callen, Haley Pugsley, Joni Moore, Roxana del Rio-Guerra, Tomáš Kalina, Jozef Janda, Alexis Conway a ostatní organizátoři akce, která byla hodnotná a zábavná.

David Novák, CYTO Youth dobrovolník

Konference CYTO Youth pro mě byla velkým přínosem. Organizace byla úžasná, velmi jsem ocenila přiblížení tématu formou malých workshopů ve skupinkách.“ R. S., studentka 3. ročníku gymnázia

Vytvořeno: 18. 5. 2018 / Upraveno: 4. 2. 2019 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková