Čtyři noví profesoři z 2. lékařské

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy má čtyři nové profesory. Jmenovací dekrety převzali 5. června z rukou ministra školství Roberta Plagy na slavnostním ceremoniálu v Karolinu.

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., byl jmenován pro obor lékařská imunologie. Vede laboratoř CLIP – cytometrie Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Jeho specializací je imunologická klasifikace akutních leukémií.

Doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., byl jmenován pro obor lékařská imunologie. Působí na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, kde se věnuje výzkumu a diagnostice imunodeficiencí v laboratořích CLIP.

Doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D., byl jmenován pro obor chirurgie. Působí na Klinice kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Je zástupce vedoucího lékaře Programu mechanických srdečních podpor v Kardiocentru IKEM, vedoucí lékař operačních sálů a zástupce přednosty pro vědu a výzkum na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. byl jmenován pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie. Je skautem pro přenos technologií na 2. lékařské fakultě UK, působí na Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AV ČR a na VŠTVS Palestra, na Katedře biomedicinských oborů.

Podrobnější reportáž z předávání najdete na webu Univerzity Karlovy.

Vydáno: 10. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 10. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora