Cena Alberta Schweitzera pro Martinu Pařízkovou

19. května 2018 organizovala 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy celostátní soutěž Albert Schweitzer Prize, kterou vyhlašuje Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice. Soutěž je určena pro studenty lékařských fakult a lékařských institucí v pregraduální i postgraduální formě studia, kteří se věnují medicínskému výzkumu.

Soutěže se účastnilo 11 kandidátů ze šesti lékařských fakult:  Z Karlovy Univerzity to byli studenti 1. LF, 2. LF, 3. LF a Lékařské fakulty v Plzni, dále studenti Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a Lékařské fakulty Palackého Univerzity v Olomouci. Mezi kandidáty byli i dva studenti Ph.D. studijního programu Národního ústavu duševního zdraví a Revmatologického ústavu.

Mezinárodní porotu tvořili zástupci výše zmíněných lékařských fakult, vědecký atašé konzulárního oddělení Francouzského velvyslanectví v Praze a předsedou poroty byl prof. Arnold Munich z kliniky dětské genetiky Hopital D'Enfents Necker v Paříži.

První místo spojené s finanční odměnou a dvouměsíční stáží na zvoleném vědeckém pracovišti ve Francii získala kandidátka z naší fakulty MUDr. Martina Pařízková z Neurologické kliniky svým sdělením Early stages of Alzheimer's disease and their diagnosis using experimental tests of spatial cognition. Druhé místo získal kandidát z Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, třetí pak kandidát z 3. LF UK v Praze.

Prof. Munich i vědecký atašé pan Clement Diot ocenili vysokou úroveň přednesených sdělení i vědecké práce v této oblasti v České republice a poděkovali vedení fakulty za organizační zajištění soutěže.

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Vytvořeno: 12. 6. 2018 / Upraveno: 21. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková