Šíření rezistentních bakterií je vážný problém

Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D., z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol získal Cenu Ervína Adama za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace za rok 2019. Rozhovor.


Jak se máte a co v těchto dnech děláte?

Děkuju za zeptání, mám se dobře. Trávim čas s rodinou a užívám si mezidobí na přelomu roku, kdy už skončil předvánoční shon a ještě nezačalo naplno psaní grantových zpráv, abstraktů a článků.

Co vás v oboru zajímá a čemu se věnujete?

Zajímám se o vývoj v oblasti diagnostiky původců infekčních nemocí. O tom je i oceněná publikace. Umět přesně a rychle odhalit původce infekčních nemocí je základem pro úspěšnou léčbu. A s léčbou souvisí druhá oblast, které se věnuju, a tou je problematika rezistence k antibiotikům. Myslím, že si stále dostatečně neuvědomujeme, jak vážný problém je šíření rezistentních bakterií. Antibiotika jsou neuvěřitelný vynález, penicilin zachránil dodnes odhadem dvě stě milionů lidských životů. Potenciál antibiotik ale můžeme z velké části ztratit, pokud nebudeme jejich účinnost dostatečně chránit. Navíc čím bude naše populace starší a bude trpět více civilizačními nemocemi, tím bude vyžadovat více zdravotní péče a tím větší problém bude neúčinnost antibiotik.

V tomto směru se aktuálně věnuju rezistenci ke kolistinu, což je záložní lék pro infekce způsobené multirezistentními enterobakteriemi. Nedávno byly popsány nové mechanismy rezistence k tomuto antibiotiku a my se snažíme zjistit, nakolik se tento problém týká i našich pacientů. Mým oblíbeným tématem je také Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu – MRSA. K tématu MRSA nám aktuálně vyšel článek v Journal of Antimicrobial Chemotherapy o epidemiologii MRSA v českých nemocnicích.

Jak se změnila vaše představa o profesní dráze ve chvíli, kdy jste se hlásil na doktorské studium, kdy jste plnil povinnosti, a nyní, kdy jste postdok?

Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem měl od začátku jasný cíl stát se postdokem a zůstat u vědy. Před nástupem na doktorské studium jsem určitě netušil, co mě všechno čeká, ale rozhodně toho nelituju. Věda je dnes hlavně kolektivní práce, a to, že jsem se stal postdokem, je vedle zájmu o mikroby také dílem šťastných náhod, štěstím na správné kolegy, školitele, šéfy, kteří mě hodně naučili a dali ve správnou chvíli příležitost. A za to bych jim chtěl poděkovat.

Oč jde v článku The use of broad-range bacterial PCR in the diagnosis of infectious diseases: a prospective cohort study, jehož jste autorem a který byl oceněn?

Cílem našeho článku bylo zhodnotit diagnostické využití metody širokospektré (panbakteriální) PCR. Na rozdíl od většiny podobných studií nás nezajímalo jen to, jak moc je metoda citlivá a specifická, ale také jaká bude přidaná hodnota jejího diagnostického použití. Neporovnávali jsme proto pouze výsledky vůči referenční metodě, ale zapojili jsme do hodnocení i kolegy z klinik.  U unikátních nálezů jsme se jich ptali, jestli pro ně měl výsledek přidanou hodnotu a pomohl jim při rozhodování ohledně terapie pacienta.  U selhání metody nás naopak zajímalo, jestli je selhání klinicky relevantní, protože i referenční metoda může detekovat kontaminaci, která nesouvisí se stavem pacienta. Ukázalo se, že poměr těchto dvou kategorií se významně liší u různých druhů klinického materiálu. Zatímco u srdečních chlopní metoda širokospektré PCR exceluje, u vzorků krve je její přínos diskutabilní.

Co jste vnímal jako největší procedurální obtíž během doktorského studia?

Jako úspěšný absolvent si nemám příliš na co stěžovat. Navíc od ukončení mého Ph.D. studia to budou zanedlouho čtyři roky a mnohé se jistě změnilo. Co jsem ale v době studia považoval za nedostatek, byla určitá nejednoznačnost u podmínek studia mezi fakultou a oborovou radou, například u formátu povinné zkoušky z angličtiny. Nicméně studijní oddělení na fakultě nebo přímo předseda mé oborové rady vždy ochotně poradili.

Co naopak šlo nakonec hladčeji, než jste předpokládal?

Jednoznačně sepisování disertační práce a její obhajoba. Nejtěžší bylo začít.

Co vás čeká v nejbližší době?

Uplynulý rok nás naučil, že plány se mohou velmi rychle měnit. S celkem velkou jistotou ale můžu říct, že nás s kolegy v lednu čeká příprava grantové zprávy.

Fotografie: Archiv J. T.

Vydáno: 14. 1. 2021 / Upraveno: 3. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.