Přicházíme s novým pohledem na etiologii familiárně malého vzrůstu

Letošní první Cenu Alberta Schweitzera, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví, obdržel dr. Lukáš Plachý (Pediatrická klinika). Zařadil se tak do šňůry úspěšných doktorandů z 2. lékařské fakulty, kteří cenu za lékařství získávali v minulých letech. Slavnostní ceremonie se konala 26. června v Národním muzeu. Rozhovor.


MUDr. Lukáš Plachý vystudoval Všeobecné lékařství (2016), je doktorandem na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol, jeho školitelkou je doc. Štěpánka Průhová.

Čemu se věnujete a s jakou prací jste se o cenu ucházel?

V rámci svého postgraduálního studia se věnuji genetice malého vzrůstu. Podařilo se nám objasnit, že závažné formy familiárně malého vzrůstu jsou více než v polovině případů způsobeny mutacemi v jediném genu (jedná se o monogenní onemocnění) a že nejčastější příčinou jsou mutace v genech, které jsou důležité pro správnou funkci růstové ploténky. Tímto výzkumem ukazujeme zcela nový pohled na etiologii familiárně malého vzrůstu, který bývá vnímán jako typicky polygenní onemocnění.

Jak soutěž probíhala?

Na soutěž jsem byl nominován jako reprezentant 2. lékařské fakulty po letošní Vědecké konferenci. Výsledky naší studie jsem prezentoval před komisí složené ze zástupců francouzského velvyslanectví a jednotlivých lékařských fakult. Po prezentaci následovala přibližně desetiminutová diskuse, kdy jsem odpovídal na různé dotazy členů komise. Tato komise následně vybrala tři oceněné z celkem devíti zástupců různých českých lékařských fakult.

Se stipendiem se pojí zahraniční stáž. Už víte, kam chcete jet?

To budeme muset ještě rozmyslet. Ale už se těším.

Co plánujete na léto?

V létě jako každý rok pojedeme s kolegy na DiaTábor, který je určený pro děti s diabetem prvního typu. Následně s přítelkyní plánujeme dovolenou v Itálii.

Fotografie na této straně: Michal Hladík (2. LF)
Vydáno: 27. 6. 2019 / Upraveno: 5. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.