Marisa A. Nunes první na studentském kongresu ve Varšavě

Marisa A. Nunes, studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství, zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie & Diabetes na 15. ročníku jednoho z významných světových medicínských studentských kongresů WIMC 2019 konaném ve Varšavě (9.–12. května 2019). Její studie Quantitative characteristics of glycemic excursions during defined level of physical activity leading to hypoglycemia and after its treatment with 20g of ingested glucose ve svých důsledcích může pomoci odpovědět na otázky o správném množství a době podání sacharidů při fyzické zátěži u diabetiků 1. typu v rámci prevence hypoglykémie a zároveň o její efektivní léčbě. Práce je pokračováním projektu, který zvítězil na 25. ročníku jednoho z nejprestižnějších světových studentských (bio)medicínských projektů kongresů ISCOMS 2018 konaném v Groningenu v Holandsku. Vedoucím práce je as. MUDr. Jan Brož z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Rozhovor s výherkyní a vedoucím práce.


Stále je čemu se učit

Jak dlouho se věnujete diabetu a co bylo vaší motivací s ním začít?

Práce prezentovaná na konferenci je pokračováním studie, jejíž první výsledky jsem představila o rok dříve na konferenci ISCOMS 2017. Diabetologickým projektům zaměřeným hlavně na hypoglykémii se pod vedením MUDr. Jana Brože věnuji posledních několik let. Je to velmi zajímavá oblast, která je globálně velmi intenzivně studována a je zde ještě řada věcí, které jistě budou pozornost vědců přitahovat i nadále.

V čem spočívala příprava na kongres?

Během předcházejících měsíců jsem procházela odborné články věnované tématu, tedy fyzické aktivitě obecně i ve vztahu k diabetu. Také jsme sumarizovali naše výsledky, snažili se je co nejlépe interpretovat a přemýšleli, jak je na kongresu co nejlépe představit.

Jaký byl pobyt ve Varšavě?

Bylo to velmi příjemné. Byla jsem ve Varšavě poprvé, takže kromě návštěv kongresu jsem si město nebo alespoň jeho centrum prohlédla. Kongres je velkou příležitostí vidět vědecké prezentace studentů z jiných zemí i si uvědomit obrovskou variabilitu vědeckého zkoumání. A samozřejmě navázat přátelské i akademické vztahy, ať již v přednáškových místnostech či společenských událostech, jakým byl např. kongresový Gala večer.

Jak dělíte čas mezi studijní povinnosti a vědu?

Snažím se to optimálně kombinovat. Zatím se mi dařilo organizovat si čas tak, abych dostála svým povinnostem ve škole a mohla se věnovat i zmiňované vědě. Ale určitě to není tak, že by mi nezbýval žádný čas na odpočinek a zábavu.


Jak snáze zamezit hypoglykémii

Fotografie v tomto článku:
Michal Hladík (2. LF)

Vedoucím práce Marisy Nunesové je MUDr. Jan Brož z Interní kliniky. Představujeme jeho práci v krátkém rozhovoru; pan doktor zve studenty a doktorandy ke spolupráci na projektech kliniky.

Jak práce Marisy Nunesové zapadá do vašeho zaměření a v širších souvislostech do zaměření vašeho pracoviště, Interní kliniky?

Jsem internista a diabetolog a diabetologie je jedním z hlavních oborů rozvíjených na Interní klinice. Studie, na které Marisa spolupracovala, patří do specifické oblasti základního výzkumu fyzické aktivity. Minimální vlastní produkce inzulínu u pacientů s diabetem 1. typu narušuje komplexní hormonální regulační systém těla bránící u zdravého člověka hypoglykémii a ta je pro tyto pacienty v průběhu fyzické aktivity velkým nebezpečím. Práce ukázala, jak rychle glykémie při konkrétně definované zátěži klesá, a dává tak pacientům určitou představu, kdy se může hypoglykémie objevit. Snadněji jí pak můžeme zamezit.

Jaké projekty máte rozběhnuté?

V rámci výzkumu diabetu nám jich běží celá řada. Od výše uvedeného přes další věnované hypoglykémiím až k jednoduchým, převážně internetovým sitům zaměřeným na edukaci našich pacientů.

K nejzajímavějším patří řadu let běžící projekt zaměřený na chování řidičů-diabetiků během řízení motorového vozidla, kdy je  hypoglykémie díky svému vlivu zhoršení kognitivních funkcí  rizikových faktorem nehod. Spolupracujeme i se zahraničními pracovišti, například na několika telemedicínských studií spolupracujeme s Norským státním centrem pro telemedicínu. Mimochodem Norsko je díky velkým oblastem s malou hustotou obyvatel, kde obvyklá lékařská péče by byla velmi nákladná a neefektivní, na špici celosvětového vývoje telemedicíny. Snažíme se své projekty dotahovat do konce nejenom po stránce výsledků, ale i k mezinárodním publikacím, s řadou z nich se lze seznámit na webu PubMed.

Přijímáte do projektů i studenty?

Ano, pregraduální i postgraduální. Ty pregraduální zapojujeme podle jejich možností, většina z nich může části studií prezentovat na naší fakultní konferenci i na mezinárodních studentských kongresech, tak jako Marisa. Ve finále se řada z nich stává spoluautory některé z našich publikací. Případní zájemci mne mohou kontaktovat na fakultní mail.

Vydáno: 12. 11. 2019 / Upraveno: 31. 12. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.