Zahraničních uchazečů se letos sešlo opravdu hodně

Přijímací zkoušky pro naše zahraniční uchazeče mají trochu jiné načasování než pro ty české. Kalendář se v posledních letech ustálil na dvou pražských termínech (konec května a začátek července) a několika výjezdech, na kterých spolupracujeme s agenturami AA Czech Studies – Athény (23. 6.), Medical Doorway – Londýn (21. 7.) a Medizin in Europa – Berlín (31. 7.).

Ostřílený tým zkoušejících a pracovnic Studijního oddělení absolvoval celé přijímací řízení v poněkud nestandardních podmínkách, tedy bez pomoci počítače. Uchazečů se letos sešlo opravdu hodně, většinou byli velice dobře připraveni a jejich zájem studovat na naší fakultě byl nepřehlédnutelný. Prošli úspěšně náročnými písemnými testy i ústním pohovorem, přestáli nervozitu i extrémní teploty, a fakulta tak získala, doufáme, chytré, zapálené a pracovité nováčky.

Petra Fabingerová

Vydáno: 8. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková