První máj – čas lásky

Pod rozkvetlou třešní v Motole se nechaly vyfotit čtyři fakultně-nemocniční manželské dvojice. Májové téma vzniklo ve spolupráci správců sociálních sítí FN Motol a 2. LF UK Dany Černé a Juana Zamory.


23 let svoji

  • MUDr. Hana Jurovčíková, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • MUDr. Michal Jurovčík, primář Kliniky ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol

25 let svoji

  • Mgr. Pavla Janotová, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
  • doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., primář Novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol

26 let svoji

  • Hedvika Hubáčková, studijní referentka 2. LF UK pro první až třetí ročník Všeobecného lékařství
  • MUDr. Milan Hubáček, primář Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

39 let svoji

  • MUDr. Ivana Holcátová, CSc., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK, referentka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol
Vytvořeno: 1. 5. 2021 / Upraveno: 25. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková