Praktikum distální volární dlaha radia

Reportáž z kursu osteosyntézy, jenž se konal 28. února 2018, píše student 5. ročníku Všeobecného lékařství Martin Havelec.


Víte, co se stane, když pozvání na společné praktikum přijmou odborníci z teoretických oborů spolu s kliniky a zástupci zdravotnických firem? Vznikne zajímavá linie, která provede studenty se zájmem o operační obory od anatomických přístupů přes pohled traumatologie až k praktickému vyvrcholení – v podobě samostatné aplikace volární dlahy do distální části modelu kosti vřetenní. Sice „jen“ do modelu, zato však s nástroji a materiály skutečnými, používanými v reálných úrazových situacích v České republice.

Každý si tak mohl v rámci praktika, jež se konalo 28. února 2018 na 2. lékařské fakultě, nejprve v úvodu zopakovat znalosti z prvního ročníku: anatomické struktury úderně shrnul prof. David Kachlík, vedoucí Ústavu anatomie 2. LF UK. A to vše s důrazem na rizika, který s sebou přináší chirurgický přístup v dané lokalizaci distálního předloktí. Na to plynule navázal s problematikou osteosyntézy as. David Stehlík z Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol. Úvodní blok zakončil teoretickým přiblížením volární dlahy, která byla již společně s dalším vybavením v operačních sítech k dispozici každému účastníkovi od zástupce zdravotnického výrobce Medin. Ti pak v rámci praktické části odpovídali na všetečné dotazy týkající se samotné aplikace dlahy s využitím vrtačky a dalších fixačních pomůcek v podobě šroubů či tzv. K-drátů. Zakončení praktika doprovázelo poděkování organizátoru Vojtěchu Kuncovi, studentu 4. ročníku naší fakulty, a v neposlední řadě všem řečníkům a sponzorům: firmám Medin a Soggiorno. Také děkujeme za obrazovou dokumentaci Michalu Štulpovi.

Praktikum cílilo na maximální přiblížení reálné traumatologické situace studentům s využitím moderních operačních postupů, které jsou běžně používány v praxi a korigují zlomeniny jinak těžko fixovatelné s jednoznačným cílem: zhojení, které pacientovi dovolí opět plnou funkční zátěž. Svůj cíl praktikum vzhledem k pozitivnímu ohlasu všech zúčastněných stran určitě splnilo a budeme se těšit v budoucnu na podobná setkání týkající se problematiky ortopedické traumatologie.

Na další kurs, v pořadí již čtvrtý, se mohou přihlásit všichni studenti naší fakulty na Facebookové stránce (www.facebook.com/ChirurgickeSiti2LF/) pod komentář, který se objeví 8. března ve 20 hod.

Martin Havelec

Fotografie: Michal Štulpa

Vytvořeno: 5. 3. 2018 / Upraveno: 13. 7. 2021 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.