Pokřtěno! Vyšla nová učebnice Patologie

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhl ve Velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole křest nové učebnice Patologie, zaměřené především na diagnostiku a na příčiny a mechanismy vzniku lidských chorob. V článku zveřejňujeme tiskovou zprávu a fotografie zachycující průběh křtu.


Učebnice Patologie je rozdělena do tří dílů.

Knihu určenou zejména studentům medicíny, kteří ve 3. ročníku absolvují patologii, pokřtili chirurg prof. Pavel Pafko a neuropatolog a hlavní editor učebnice prof. Josef Zámečník. Na knize se autorsky podílelo více než 40 předních lékařů z lékařských fakult a nemocnic po celé České republice.

Novou učebnici představil prof. Josef Zámečník a mezi hosty, kteří popřáli nové učebnici, nechyběl ani děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek. O hudební doprovod se postaral trombonový kvartet částečně složený z absolventů a studentů 2. lékařské fakulty UK a také zahraniční studentka Shaymo Osomo z Nigérie, která zazpívala několik písní za doprovodu kláves.

„Patologie patří mezi nejnáročnější předměty během studia medicíny, a studentům lékařství přináší poprvé možnost seznámit se s příčinami a obrazem většiny lidských chorob. Moderní doba přinesla celou řadu převratných objevů i nové pohledy na lidská onemocnění, a proto jsme se rozhodli vydat novou moderní učebnici, která by toto reflektovala. Ke spolupráci jsem oslovil špičkové lékaře a pedagogy z celé republiky. Naším cílem bylo vytvořit učebnici o různých aspektech lidských chorob, která by dala studentům dobrý teoretický základ pro studium klinické medicíny, a zároveň by představila náš rozvíjející se diagnostický obor,“ říká prof. Zámečník, kterého studenti 2. lékařské fakulty UK několikrát zvolili Učitelem roku.

Ačkoliv si pod pojmem patologie mnozí představí pouze pitvání, v současné době se patologie věnuje především tkáňové diagnostice chorob živých pacientů, a to na úrovni histopatologické i molekulární.

Učebnice má více než 900 stran, materiálů pro čtenáře však nabízí mnohem více. „Knihu jsme rozdělili do tří svazků, aby i přes to, že je nabitá informacemi, byla zároveň i příjemná na manipulaci. V knize samotné jsme vedle textů ponechali pouze kresby a schémata, která vytvořil malíř a patolog v jedné osobě – dr. Jan Balko. Veškerou fotodokumentaci jsme umístili na naše webové stránky www.ucebnice-patologie.cz,“ upřesňuje prof. Zámečník.

O učebnici vyšel s Josefem Zámečníkem rozhovor v časopise Česko-slovenská patologie (číslo 4/2019), pdf verzi si můžete přečíst zde.

 

Editor a hlavní autor: Josef Zámečník

Hlavní autoři: Roman Kodet, Pavel Dundr, Ondřej Daum, Aleš Ryška, Markéta Hermanová, Eva Honsová, Radoslav Matěj

Nakladatel: LD, s. r. o. – PRAGER PUBLISHING

Autoři obálky: Petr Bosák, Alžběta Říhová, Stanislav Zámečník   

Cena: 1 650 Kč

Kniha je k zakoupení na speciálních webových stránkách, na kterých najdete i další informace o učebnici.

Kontakt: .

Vydáno: 26. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 26. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora