Odborníci na radiologii přijeli do Prahy

Od 2. do 15. června 2019 se na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol konal 8. ročník školy Prague European Tutorial of Radiology (PETRA), určené zvláště mladým radiologům. Píše prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., přednosta KZM.


Od 2. do 15. června 2019 se na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol konal již 8. ročník školy Prague European Tutorial of Radiology (PETRA), určené zvláště mladým radiologům. Tento kurs vedený přednostou kliniky, prof. Miloslavem Ročkem, navazuje na více než 40letou tradici radiologických kursů pořádaných prof. Reinerem Rienmüllerem na univezitě v Grazu. Prof. Rienmüller se spolupodílí na garanci odborné úrovně pražského kursu.

Do Prahy se již poněkolikáté sjela řada odborníků, mezi kterými můžeme jmenovat přední pediatrické radiology, prof. M. Riccabonu z Univerzity v Grazu a prof. E. Rubešovou, specialistku na zobrazování měkkých tkání u dětí na Stanfordově univerzitě. Dále pak prof. R. Bathkiozina, prof. S. Ternovoye z Moskvy, prof. J. Lee z Jižní Koreje a prof. L. J. van Rensburga z Jihoafrické republiky, kteří společně s ostatními přednášejícími zajistili bohatý odborný program. Týkal se zejména zobrazování myokardu, měkkých tkání, neuroradiologie, vyšetřování pomocí hybridních metod nukleární medicíny – PET/CT, SPECT/CT, PET/MR – a v neposlední řadě témata z intervenční radiologie. Technologická část přednášek zahrnovala i prezentaci novinek z oblasti umělé inteligence a radiologické techniky.

Nedílnou součástí kursu byly praktické stáže v provozu na jednotlivých pracovištích kliniky, nevyjímaje pracoviště CT, MR a intervenčního sálu a účast na klinických vizitách a seminářích jednotlivých pracovišť FN Motol. Školy se zúčastnilo 19 mladých lékařů ze šesti zemí.

Fotografie na této stránce: Archiv autora.

Vydáno: 23. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 23. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.