Novinky ve vestibulární rehabilitaci

Od 9. do 11. října 2019 probíhalo v bavorském Glonnu setkání evropské skupiny Dizzynet, která slučuje odborníky věnující se vestibulární problematice. 2. LF UK zastupoval vyzvanou přednáškou doc. Ondřej Čakrt.


Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol je jediným pracovištěm ze zemí bývalého východního bloku, které bylo do sítě Dizzynet zařazeno. Spolupráce na evropské úrovni přináší pro naše centrum možnosti zapojení do projektů, na kterých participují přední evropská pracoviště v čele s německým Národním centrem pro výzkum závratí a poruch rovnováhy.

Letošního setkání pracovní skupiny se zůčastnili doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., a doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. V sekci mladých vědců přednesl doc. Čakrt vyzvanou přednášku Effects of pre- and rehabilitation on vestibular compensation, která shrnula dosavadní zkušenosti pracoviště s rehabilitací pacientů po resekci vestibulárního schwannomu.

Specifická rehabilitace je zásadním terapeutickým postupem v léčbě většiny pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Doc. Čakrt je aktivním členem pracovní skupiny pro vestibulární rehabilitaci, ve které jsou diskutovány otázky jednotného evropského systému vzdělávání v oblasti vestibulární rehabilitace. Na letošním setkání byly probrány možnosti multicentrického shromažďování dat.

Prvním výstupem nedávno založené rehabilitační sekce Dizzynetu je článek Vestibular rehabilitation therapy in Europe: chances and challenges (Jahn K, Lopez C, Zwergal A, Zur O, Cakrt O, Kellerer S, Kerkeni H, Tjernström F, Meldrum D; Vestibular Rehabilitation Research Group in the European DIZZYNET), který vyšel v jednom z posledních čísel časopisu Journal of Neurology (IF: 4.204).

 

Vydáno: 25. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 25. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková