Zápisky ze senátu (20. prosince 2017)

Poslední zasedání senátu v roce 2017 proběhlo ve vánoční náladě, nejen díky skvělému svařáku od Vaška Heřmana, za který mu děkujeme.

Jak je již zvykem, začalo se zprávami z vedení fakulty. Slova se ujal pan děkan a doktor Jirkovský. Představili podklady k akreditacím bakalářských studijních programům naší fakulty, tj. programů Všeobecná sestra a Fyzioterapie. Senát je doporučil k dalšímu projednávání. Další pozitivní zprávou byl fakt, že jednání o projektu multifunkční budovy, která by měla stát přímo v areálu FN Motol a měla by se stát novým sídlem nejen děkanátu, se již přesunulo na ředitelství nemocnice/ministerstvo zdravotnictví. Přejeme hodně sil do dalších jednání! (A že jich nebude potřeba málo.) Pokud byste se o projektu MFB chtěli dozvědět více, můžete se podívat sem. Došlo bohužel ke zpoždění ve vyplácení stipendií doktorandům, za což se děkanát velmi omlouvá. V dnešních dnech by mělo být vše v pořádku.

Následujícím bodem programu byly zprávy z komisí. Legislativní komise řešila otázku odhlašovaní ze zkoušky a následného propadnutí termínu. Pokud se student neodhlásí a nedostaví se na zkoušku a ani se z ní neomluví, termín mu automaticky propadá (dle vnitřních předpisů Univerzity Karlovy). Ale pokud se student omluví, je to již na zkoušejícím, jestli mu daný termín bude započten jako řádný pokus.

Pedagogická komise měla nejvíce podnětů k řešení. První podnět vzešel ze setkání studentských senátorů pražských lékařských fakult. V rámci biofyziky naši studenti přidávají na Wikiskripta články, které ovšem formálně a místy i věcně neodpovídají požadavkům serveru. Pan děkan přislíbil, že bude kontaktovat prof. Amlera a domluví s ním další postup. Druhý problém, jehož řešení bude během na delší trať, se týká studijních materiálů – fakulta pro ně aktuálně využívá cca 7 různých serverů. Komise připravuje průzkum mezi studenty, v němž se pokusí zjistit, který ze serverů je pro ně nejpřijatelnější. Pokud se zadaří, tak na příští zasedání dorazí zástupce 3. LF a představí modul Výuka, který jejich fakulta pro sdílení materiálů využívá. O vývoji budeme informovat. Dále se komise zabývala podmínkami zápočtu z Farmakologie a dále pokračuje ve spolupráci s panem děkanem a doc. Paluchem.

Sociální komise předložila problém našich Pelikánů (fakultní hokejový tým Motol Pelicans), kteří žádali o podporu fakulty v souvislosti s nákupem nových dresů. Senát jednohlasně doporučil přidělení příspěvku, na tomto odkazu se můžete podívat na jejich nové logo.

Velká debata se strhla kolem financování fakulty ze strany UK, což je nyní velké téma na rektorátu a ASUK. Navrhované podmínky přidělování financí pro nás nejsou příliš příznivé, ovšem diskuse ještě neskončila. Uvidíme, jak vše dopadne.

Jménem SKASu doufáme, že jste svátky prožili v klidu a spokojenosti a že jste úspěšně vkročili do nového roku!

Barbora Vyhnánková

Vydáno: 5. 1. 2018 / Poslední aktualizace: 11. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková