Zápisky ze senátu (20. března 2019)

Ve středu 20. března proběhlo druhé zasedání nového akademického senátu. Píše dr. Eva Fürstová, kreslí dr. Adam Kalina.


Ve středu 20. března proběhlo druhé zasedání nového akademického senátu, jeho hlavním tématem byla stavařina.

Na úvod se ujal slova děkan a informoval o novinkách z fakulty. Probíhají jednání s rektorem a prorektorem ČVUT ohledně výstavby v areálu na Plzeňské, byl vybrán nový přednosta Ústavu fyziologie, prof. Jiruška, blíží se přijímací řízení a zájem o naši fakultu je stále vysoký: předběžně 2142 přihlášek na Všeobecné lékařství, 608 na Fyzioterapii (Bc. a NMgr.) a 228 na Ošetřovatelství (Všeobecné a nově otevřený obor Pediatrické ošetřovatelství). V plánu je několik schůzek vedení fakulty s našimi senátními komisemi a výjezdní zasedání kolegia děkana, kde se bude primárně řešit aktualizace kurikula neboli projekt AKORD. Děkan nás také seznámil se smutnou zprávou o odchodu váženého pana profesora Hergeta, uctili jsme jeho památku minutou ticha.

Jako další na řadu v našem nabitém programu přišel prof. Marusič a seznámil nás s projektem AKORD (více si můžete přečíst v rozhovoru s prof. Marusičem). Seznámil nás s předběžnými výsledky průzkumu mezi absolventy. Dotazníkem bylo osloveno 665 absolventů a návratnost byla v den zasedání skvělých 57 procent. Namátkou: Většina absolventů si myslí, že poslední ročník studia by měl probíhat formou dlouhodobé stáže u lůžka; většina absolventů má pocit, že jsme nezískali dostatečné znalosti v oblasti organizace zdravotní péče; do zahraničí odešlo 15,2 procent našich absolventů; a fakulta nás skvěle připravila na získání anamnézy!

Následovala volba člena vědecké rady, nominován byl prof. Petr Zuna a v tajném hlasování byl zvolen čtrnácti hlasy.

Velká část zasedání se točila kolem staveb. Pozvání přijali zástupci Odboru výstavby rektorátu, Ústavu dějin a Archivu UK (ÚDAUK) a architekt projektu, Ing. Kurzová, Mgr. Cajthaml a Ing. Novotný. Budova bude stát v areálu na Plzeňské mezi naší Žížalou a ČVUT. Architekt nás podobně seznámil s podobou projektu, ale i s podrobnými technickými údaji. (Potřebujeme novou vodovodní a splaškovou kanalizaci! Povede přes území ČVUT, uf.) Práce na projektu ÚDAUK probíhá ve spolupráci s Bc. Jirsou, který má na starosti projekt přestavby přední části Žížaly (tzv. Hlavička, jinak také čtvrtá etapa výstavby na Plzeňské). Výstavba, začínající bouráním Hlavičky, je v plánu na rok 2020, dokončení na rok 2022. Veřejná diskuse se studenty na toto téma proběhla 7. března v malé posluchárně.

S blížícím se závěrem nám předseda Trojánek představil společné cíle pedagogické komory a místopředseda Hubálek společné cíle studentské komory. Mnoho cílů máme společných, všichni chceme pracovat na zkvalitňování a optimalizaci výuky, všichni víme, že proto je nutná i adekvátní motivace pedagogů.

Minulý měsíc se sešly všechny komise, zvolily si předsedy a načrtly svůj program. Předsedkyní legislativní komise byla zvolena doc. Maxová a komise se bude věnovat hlavně aktualizaci Volebního a Jednacího řádu AS 2. LF. Předsedou pedagogické komise se stal prof. Kachlík, jeho senátoři se budou podílet na optimalizaci výuky v projektu AKORD, ale také budou řešit aktuální studentské připomínky k výuce farmakologie. Předsedou ekonomické komise byl zvolen prof. Kvapil, zabývat se budou jako každý rok rozpočtem a tentokrát také dohledem nad využitím nového příspěvku od Ministerstva zdravotnictví (50 milionů Kč za 15 procent přijatých studentů navíc aneb jak s nimi naložit). Viktor Veselý se stal předsedou sociální komise a již přednesl jeden z prvních hmatatelných výsledků: Na webových stránkách senátu vznikne formulář, skrze který budete moci anonymně zasílat senátorům dotazy, připomínky, nápady, ale samozřejmě i stížnosti. Sociální komise se dále zabývá i Alumni klubem 2. lékařské fakulty; první ustavující schůzka bude 8. dubna od 18 hodin (podrobnosti na facebookové akci), všichni absolventi jsou srdečně zváni.

Třešničkou na pomyslném dortu bylo pozvání na blížící se Noc fakulty, která se bude konat 11. dubna, jako již tradiční zlatý hřeb fakultní Vědecké konference.

MUDr. Eva Fürstová, senátorka za studentskou komoru

Vydáno: 25. 3. 2019 / Poslední aktualizace: 3. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.