Zápisky ze senátu (18. října 2017)

18. října proběhla schůze akademického senátu. Zápisky napsali Barbora VyhnánkováAdam Láznička, autorem ilustrací je dr. Adam Kalina.


První zasedání senátu jsme klasicky zahájili zprávami z vedení fakulty. Pan děkan zmínil nové audiovizuální vybavení poslucháren a malé zdržení stavby anatomického ústavu, které má na svědomí nalezení archeologických vykopávek v areálu na Plzeňské. Nás všechny by zajímal jejich obsah. Dále je důležité podtrhnout, že se fakulta připravuje na oslavy 65 let od založení fakulty. Ty nás čekají již v následujícím roce.

Hlavním bodem zasedání byla návštěva pana profesora Černého, v té době kandidáta na rektora Univerzity Karlovy. Sympaticky uvedl svou řeč pozdravem „lékařské fakulty Motol“. Naši fakultu si vybral k návštěvě jako poslední z konfederace 17 fakult, které se nacházejí na univerzitě. Debatovalo se o možnostech zlepšení v různých oblastech – od financování nebo sdílení akademického prostoru přes náplň funkce rektorátu po postgraduální studium.

Z komisí tradičně nejvíce materiálu připravila pedagogická. Ta se zaobírala hlavně anketou, která bude od letošního roku v SISu a bude spuštěna co nevidět. Otázek bude méně, budou jednodušší a vyplnění ankety nezabere tolik času, jak tomu bylo doposud. Aby byla zajištěna i zpětná vazba na hodnocení od klinik a ústavů, navrhla komise podmínit jim vyplacení peněz právě veřejným vyjádřením se k výsledkům. Uvidíme, jakou strategii nakonec děkanát zvolí.

Ze strany pedagogů pak vzešel tento podnět: studenti se často bez omluvy nedostaví ke zkoušce, na kterou jsou přihlášeni, a očekávají, že jim pokus nebude započítán. Předpisy UK se k tomuto bodu vyjadřují velmi nejednoznačně a žádné naše opatření tento problém neřeší. Legislativní komise se bude problémem zaobírat a nabídne řešení.

Na konci zasedání došlo ke „cvičné“ volbě před volbou děkana na příštím zasedání – namísto odstupujícího Drahomíra Kolenčíka byl do předsednictva senátu zvolen Ondřej Hubálek, kterému tímto gratulujeme a děkujeme Drahošovi za jeho věrnou službu.

A vzhledem k tomu, že se volby blíží – všechny zveme na setkání kandidátů na děkana ve středu 8. listopadu od 14 hod. ve Velké posluchárně, a následně i na příští zasedání (15. 11. od 14.30), kde proběhne samotná volba!

Adam Láznička a Barbora Vyhnánková

Vydáno: 1. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková