V každé dnešní sestře se zrcadlí část Florence Nightingale

Na 12. května každoročně připadá Mezinárodní den sester, a to podle výročí narození Florence Nightingale (1820–1910), která je považována za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství. Její život připomínají dr. Daniel Jirkovský, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, a Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice v Motole.


Každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.

Florence Nightingale

 

Je to již 201 let, co se se v Itálii 12. května 1820 narodila Florence Nightingale, kterou celý svět považuje za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství. Den jejího narození je na celém světě připomínán jako Mezinárodní den sester.

Ošetřovatelskému řemeslu se Florence Nightingale vyučila při práci v nemocnicích v Londýně a v Edinburgu. Znalosti v péči o nemocné získala u diakonek v Kaiserswerthu a také u milosrdných sester v Paříži.

Nejznámější je její práce, kterou odvedla v britských lazaretech v průběhu krymské války mezi lety 1853 a 1856. Její radikální reforma organizace péče o raněné a nemocné vojáky a zásadní úprava podmínek jejich života v polních nemocnicích umožnila zachránit tisíce lidských životů. Tím se Florence Nightingale stala uznávanou a vysoce oceňovanou osobností. Dobový britský tisk o ní psal dokonce jako o druhé ženě Anglie, hned po královně Viktorii. Její práce se stala inspirací pro celou řadu významných osobností její doby, včetně například Henri Dunanta, pozdějšího zakladatele Červeného kříže a prvního nositele Nobelovy ceny míru.

Studium v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester bylo na 2. LF UK zahájeno v říjnu 2004.

Po návratu z krymské války Florence Nightingale získala nejen obdiv a úctu britské veřejnosti, ale také finanční prostředky, které investovala do reformy britských nemocnic a ošetřovatelského vzdělávání. V roce 1860 založila v Londýně při nemocnici svatého Tomáše první moderní ošetřovatelskou školu na světě a téhož roku vydala svoji Knihu o ošetřování nemocných. Ta se ve své době stala skutečným bestsellerem, protože byla záhy přeložena do 14 jazyků. Mimochodem, v roce 1874, také do češtiny a to zásluhou Paulíny Králové a nakladatele a knihkupce J. Otta v Praze.

Florence Nightingale je považována nejen za zakladatelku moderního ošetřovatelství, ale také za průkopnici nemocniční hygieny, organizace zdravotnictví, a dokonce i zdravotnické statistiky.

Život a dílo Florence Nightingale bylo, je a nepochybně i v budoucnu bude inspirací pro řadu lidí na celém světě. Její práce významně posunula ošetřovatelství a celý zdravotnický systém viktoriánské Anglie a vlastně celého světa do moderní doby. Je proto přirozené, že si datum jejího narození připomínáme jako Mezinárodní den sester.

Absolventi studijního programu Všeobecná sestra, kteří ukončili studium v roce 2020, na promoci v pražském Profesním domě. Nyní je možné studovat studijní programy Všeobecné a Pediatrické ošetřovatelství.

Epidemie viru SARS CoV-2 přinesla nové výzvy a požadavky na práci sester. Naprostá většina z nich obstála se ctí. Za to jim patří poděkování nás všech. V každé dnešní sestře se zrcadlí část Florence Nightingale. Jsme si jistí, že by na ně zakladatelka moderního ošetřovatelství byla hrdá.

Vytvořeno: 12. 5. 2021 / Upraveno: 15. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora