Stanovisko 2. lékařské fakulty ke smlouvě Univerzity Karlovy s firmou Home Credit

Aktualizováno 10. 10. 2019: Firma Home Credit od partnerství odstoupila.


Univerzita Karlova uzavřela partnerství s firmou Home Credit International, globálním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů patřícím do finanční skupiny PPF Petra Kellnera. Děkan 2. lékařské fakulty prof. Vladimír Komárek sděluje, že 2. lékařská fakulta se přidává ke kritice tohoto kroku a zříká se jakýchkoliv finančních prostředků, které by fakulta z těchto zdrojů měla získat.

Univerzita Karlova posiluje spolupráci s komerčními partnery (tisková zpráva Univerzity Karlovy; 8. 10. 2019)

Vyjádření Filozofické fakulty UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International (9. 10. 2019)

Profesor Přibáň obvinil Home Credit z lichvy, společnost se brání (20. 8. 2019, server Česká justice)

Komentář na iRozhlas.cz (8. 10. 2019)

Vytvořeno: 9. 10. 2019 / Upraveno: 31. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.