Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních II.

V Praze dne 17. 2. 2021

Asociace děkanů lékařských fakult ČR s obavami sleduje nepříznivou epidemiologickou situaci a narůstající přetížení nemocnic, které trvá přesto, že tisíce studentů medicíny již třetí semestr dobrovolně a obětavě pomáhají českému zdravotnictví. Jen málokdo si dokáže představit, jak obtížné je skloubit tuto pomoc s velmi náročným studiem.

V našem prohlášení ze 4. ledna 2021 jsme deklarovali ochotu rozšířit dobrovolnou pomoc v případě mimořádné krize a uvítali jsme příslib ministra zdravotnictví, že nedojde k necitlivému přikazování pracovní povinnosti studentům již zapojeným do dobrovolné pomoci.

Znepokojilo nás, že nyní vláda znovu uvažuje o vyhlášení pracovní povinnosti pouze pro mediky, když řadu pomocných prací mohou zvládnout studenti i z jiných fakult než lékařských.

Děkani všech osmi lékařských fakult jednoznačně nesouhlasí s již třetím obnovením pracovní povinnosti pro naše studenty a žádají ministra zdravotnictví, aby byly respektovány požadavky představitelů institucí, které jsou zodpovědné za kvalitu vzdělávání dalších generací lékařů. 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan LF UK v Plzni
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan LF OU
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP

Vydáno: 17. 2. 2021 / Poslední aktualizace: 17. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.