Etická komise UK považuje jednání týmu prof. Sykové za neetické

Etická komise UK řešila z podnětu rektora prof. Tomáše Zimy podezření na porušení etiky vědecké práce v souvislosti s podáváním autologních kmenových buněk pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) týmem prof. Sykové. Komise konstatovala, že informace o významu a účinnosti postupu byly podávány tak, že mohly být pro pacienty zavádějící a vyvolávající nepřiměřená očekávání. Přijímání finančních částek považuje Komise za eticky nepřijatelné.

Stanovisko Etické komise UK, konkrétně Podnět č. 5/2015, naleznete na zmíněném odkazu na stránkách Univerzity Karlovy, případně jako pdf soubor zde.

Etická komise UK tak potvrzuje stanoviska dalších odborných i akademických orgánů, které se problémem zabývaly, konkrétně:

  • Komise pro etiku vědecké práce AV ČR (dne 7. 3. 2016) – stanovisko najdete zde (old.avcr.cz/sys/galerie-download/160331-stanovisko.pdf)
  • Kolegia děkana 2. LF UK (dne 23. 11. 2015) – stanovisko najdete zde
  • Výboru České neurologické společnosti ČLS J.E.P. (20. 2. 2015) – stanovisko najdete na http://www.czech-neuro.cz/data/U/j/0/Stanovisko-CNS-CLS-JEP-k-aplik.pdf
Vytvořeno: 29. 6. 2016 / Upraveno: 12. 12. 2017 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková