Prof. Pavel Kolář o dopadech koronaviru

Prof. Pavel Kolář, proděkan a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, byl hlavním hostem webináře na téma Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?, pořádaného Univerzitou Karlovou v rámci projektu Česko! A jak dál? Záznam webináře vysílaného 29. 4. 2021 k zhlédnutí na YouTube.

Vydáno: 5. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 5. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora