Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany