Databáze publikační činnosti

  • Publikační činnost ústavů a klinik 2. lékařské fakulty z let 2005–2012 spravuje Ústav vědeckých informací 2. LF, výpis na požádání poskytne PhDr. , tel. 224 435 848.
  • Publikační činnost po roce 2012 můžete nalézt v databázi OBD, kterou spravuje Univerzita Karlova a která je dostupná po přihlášení údaji z CAS. Veřejně přístupná (bez přihlášení) databáze UK je dostupná zde. Další informace naleznete na webu Ústavu vědeckých informací.
  • Vybrané publikace spolu s dalšími texty (popisy, rozhovory s autory) můžete nalézt v rubrice v sekci Významné publikace zde.

Přímé vstupy do databáze OBD po roce 2012 po jednotlivých letech
Vydáno: 29. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska